Forhandlarane til Handel og Kontor og motparten NHO sit hjå riksmeklaren i kveld, fredag.

Dei har frist til midnatt om å bli samde. Blir dei ikkje det, går tilsette i 59 bedrifter landet over ut i streik i morgon.

Bollefri laurdagstur

I Bergen er det spesielt bakeria som blir råka. For Baker Brun blir seks utsal råka i og rundt Bergen.

— Konsekvensen av ein eventuell streik blir at vi kanskje må stengje nokre av butikkane våre. Alle tilsette er ikkje fagorganiserte, men det kan på gitte tidspunkt vere naudsynt å stengje, seier dagleg leiar Trond Helge Nyegaard i Baker Brun.

Han seier butikken på Kleppestø er den mest utsette, og at andre må truleg redusere drifta.

For bakeria vil ein streik på laurdag råke hardt.

— Omsetningsmessig er laurdag den beste dagen i veka, seier Nyegaard.

Blomestreik

I tillegg til Baker Brun er Lie-Nielsens utsal i Bjørnsonsgate tatt ut. Det same er Solbrøds bakeri på Kokstad.

Utanom bakeria er to blomsterbutikkar som er tekne ut i Bergensområdet, Blomsterpaviljongen i sentrum og Richard Juul Blomster AS i Fyllingsdalen.

Her er heile streikeuttaket.