Kredittilsynet har gitt Voss Sparebank lov til å kjøpe seg opp til en eierandel på 20 prosent i Vekselbanken. Det går frem av en børsmelding onsdag morgen.

Der går det også frem at tillatelsen er gitt på visse vilkår.

Kjøpt seg opp — Kredittilsynet gjør Voss Sparebank oppmerksom på at kjøp av aksjer i Vekselbanken utover 10 prosent bare kan gjennomføres dersom det ved vedtektsendring på banken sin generalforsamling blir åpnet for eierskap utover ti prosent, sier Einar Larsen, fungerende banksjef i Vekselbanken, i børsmeldingen.

Styret i banken har flere ganger i høst behandlet Sparebanken Vest sitt aksjekjøp i banken. Sparebanken Vest har kjøpt seg opp til en eierandel på 18,2 prosent, men dette vil ikke styret i Vekselbanken godta.

Senest på et styremøte i går gjentok banken at Sparebanken Vest enten må selge seg ned, eller fremme et forslag overfor generalforsamlingen.

— Styret sin strategi er at Vekselbanken skal være en fri og selvstendig bank med spredd eierskap og sterk lokal forankring i tråd med tradisjonen i 110 år, og vil derfor ikke fremme forslag om en slik endring av eiergrensene, sier Einar Larsen i børsmeldingen.

Overtakelse

Bankanalytikere har tidligere antydet at Sparebanken Vest sitt aksjekjøp kan være første steget på veien til en overtakelse. Den siste utviklingen nå tyder på at Voss Sparebank tar opp kampen mot storebror i Bergen.

Voss Sparebank har en forvaltningskapital på 2,5 milliarder kroner, mot Sparebanken Vests 90 milliarder kroner.

I forrige måned spurte BT banksjefen i Voss Sparebank, Kjell Jostein Bø, om også de vurderte å øke sin eierandel i Vekselbanken.

— Det er fullt lov å spørre, men det har vi ikke noen kommentar til, sa banksjefen.