De to har betalt 45 millioner kroner for KNM Horten. I tillegg planlegger duoen kjøp av seks til åtte nye skip, seks helikoptre og ett overvåkingsfly.

Skipene skal bevæpnes og seiles til Adenbukta for å patruljere sjøområdet utenfor Somalia og holde pirater på avstand.

Johnsen og hans partner skal operere hele flåten fra Mogadishu.

Piratangrep

Selskapet deres Clear Ocean har undertegnet en tiårig fiskerioppsynskontrakt med somaliske myndigheter for å beskytte fiskeflåten fra piratangrep, administrere fiskeriet og sørge for å drive inn penger fra fiskelisenser og fiskekvoter.

— Vi vil ansette 150 mann bare til å operere skipene. Vi ser etter tre–fire nordmenn som har god erfaring fra det utfasede logistikk- og støttefartøyet KNM Horten, sier Johnsen til Dagens Næringsliv.

Det utfasede logistikk- og støttefartøyet KNM Horten er solgt til firmaet Clear Ocean LLC. Fartøyet skal drive fiskerioppsyn utenfor kysten av Somalia.

Milliongevinst

Salget gir Forsvaret omtrent 45 millioner kroner, opplyste Forsvaret i en pressemelding mandag. Skipet ble bygd ved Marinens Hovedverft i Horten i 1977.

Horten har vært brukt i Sjøforsvaret til å levere mat, drivstoff og ammunisjon til andre skip. Skipet tjenestegjorde også som kongeskip i en kort perioden den gang kongeskipet Norge ble reparert etter brann i 1985.

Fartøyet ble etter dette bygget om til skoleskip. I årene 2005 – 2008 har Horten blitt brukt som bosted og treningssenter for besetningen på Nansen-fregattene. I 2008 var Hortens jobb gjort, og det ble bestemt at det skulle selges.