Les også:

Dermed er Japan, som er verdens tredje største økonomi, inne i en ny resesjon, siden økonomien også krympet i fjerde kvartal i fjor.

Tilbakegangen i perioden januar til mars ville tilsvart 3,7 prosent lavere bruttonasjonalprodukt dersom utviklingen hadde fortsatt gjennom et helt år. Dette er en mye kraftigere nedgang enn analytikere spådde før de nye tallene ble lagt fram torsdag.

Forbruker— og eksportsektorene er verst rammet av nedgangen. Det private forbruket, som utgjør om lag 60 prosent av landets økonomi, minsket med 0,6 prosent i kjølvannet av tsunamikatastrofen.

Eksportindustrien utgjør den nest viktigste delen av den japanske økonomien, og sto for 13,5 prosent av BNP i 2009. Men jordskjelvet og den påfølgende tsunamien var katastrofal for eksportindustrien. Både bil- og elektronikkprodusentene måtte bremse produksjonen kraftig på grunn av strømrasjonering i tiden like etter katastrofen.

I tillegg til kraftig kutt i eksporten måtte Japan øke importen av varer utenfra, og handelsunderskuddet økte med over 34 prosent i mars sammenlignet med samme måned i fjor.

Framtidsutsiktene ser heller ikke bra ut, i hvert fall ikke i den nære framtid.

  • Japans økonomi vil ventelig forbli svak i tiden som kommer, sier den japanske økonomiministeren Kaour Yosano.