Jordbærfeltet ligger nord for Snorre-feltet, 120 km vest i havet fra Florø. Det er det britiske selskapet BG Norge (tidligere del av British Gas) som er operatør. Torsdag formiddag overleverte de sine endelige planer for utbyggingen til olje— og energiminister Terje Riis-Johansen.

— Dette er ikke noe stort felt, men det viser at det fortsatt skjer mye spennende på norsk sokkel, sa oljeministeren da han tok imot planene fra representanter for BG.

— Og jeg er sikker på at miljøet i Florø vil ta vel imot de arbeidsplassene som måtte komme. Men ha la til at alt ennå ikke er på plass, og at det gjenstår noen forhandlinger før etableringen i Florø er endelig setlet. Det blir i så fall driftsavdeling, innkjøp og logistikkfunksjoner til Jordbærfeltet som kommer i Florø.

De utvinnbare ressursene på Jordbærfeltet er forløpig beregnet til 12 millioner sm3 oljeekvivalenter, men det kan bli mer om Jordbær Vest åpnes senere.

BG Norge regner med en driftsperiode for feltet på mellom 6 og 20 år, med start alt i 2013.