I september møtes selskapene i Oslo tingrett, skriver Finansavisen.

Der vil Orkla-eide Lilleborg kreve at det bergensbaserte renholdsfirmaet Jordan Renhold AS endrer navn. Årsaken er navnelikheten med Lilleborgs kjente varemerke Jordan, som omfatter både tannbørster, rengjøringsprodukter og malerverktøy.

1800-tallet og 1994

Orkla kjøpte Jordan for 1,2 milliarder kroner i fjor sommer. Selskapet kan spores tilbake til den danske kammakeren og børstebinderen Wilhelm Jordan, som etablerte seg i Christiania på 1800-tallet.

Jordan Renhold på sin side, ble stiftet i Bergen i 1994. I 2004 overtok Simon Simonnæs gjennom sitt holding-selskap firmaet, som i dag har avdelinger også i Oslo, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

I 2011 fikk Jordan Renhold sitt varemerke godkjent og registrert av Patenstyret. Det er denne registreringen Lilleborg nå krever at Oslo tingrett erklærer ugyldig. I tillegg krever de økonomisk erstatning fra renholdsfirmaet.

— Når man søker om registrering av et varemerke sjekket Patentstyret bare sine egne registre, og ikke om det finnes innarbeidede rettigheter til hinder for en varemerkeregistrering. Jordan var innarbeidet og godt kjent i markedet i 2011, sier konsernadvokat i Orkla, Helen Engebrigtsen, til Finansavisen.

Ifølge konsernadvokaten oppfatter Lilleborg og Orkla renholdsfirmaets bruk av navnet Jordan som en krenkelse av deres varemerke.

— Jordan er et av Norges mest kjente varemerker, og det er viktig for Lilleborg og Orkla å ivareta våre imaterielle rettigheter, sier Engebrigtsen.

- David mot Goliat

Simon Simonnæs er ikke uenig i at Jordan er et kjent navn, men han er ikke enig i at hans selskapsnavn på noen måte kan forveksles med tannbørste-Jordan.

— Jeg ser ikke helt hvor de vil med dette, jeg synes de er unødvendig prinispielle. Det blir jo David mot Goliat dette. Men Jordan Renhold har hatt samme navn og samme logo hele tiden. Jeg synes de burde kommet på banen for lenge siden hvis de var så opptatt av dette, sier Simonnæs.

Han mener logoen til de to selskapene på ingen måte kan forveksles.

— Vi har en grønn firkkløver, de har en rød stjerne. De lager tannbørster, vi vasker gulv. Vi har aldri marekdsført oss på en måte som kan skape forvirring, sier Simonnæs.

Han jobber nå med å finne opprinnelsen til Jordan-navnet på renholdsfirmaet.

— Vi forholder oss til at de har fremmet en sak for retten, så får vi se hvordan det går. Vi har fortsatt dialog med motparten. Men om vi ikke blir enige, vil det jo bli opp til retten å avgjøre saken, sier Simonnæs.

Ifølge Engebrigtsen er det tilfeldigheter som gjør at Jordan ikke har reagert mot renholdsfirmaet tidligere.

— Dette har vært en liten virksomhet, så vi har rett og slett ikke oppdaget det. Nå er Jordan og Lilleborg blitt oppmerksomme på dette, og da gjør vi noe med det, sier hun.

VET HVORDAN: Tannbørste-giganten Jordan krever at Simon Simonnæs bytter navn på sitt renholdsfirma.