— Norge må begrense bruken av oljepenger. Dersom vi ikke klarer det, så vil vi få et særnorsk rentenivå mye høyere enn våre konkurrenter. Det vil slå ut industriarbeidsplasser i stor skala, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han har startet arbeidet med statsbudsjettet for 2011, og i midten av mars samles regjeringen til den første budsjettkonferansen.

— Vi trenger stramme budsjetter og ansvarlige lønnsoppgjør, sier han.

Den såkalte handlingsregelen forutsetter at politikerne bruker rundt 4 prosent av oljefondet i et normalår. I årets budsjett svir regjeringen av 145 oljemilliarder. Det er hele 45 milliarder over handlingsregelen.

Johnsen vil at Norge snarest mulig skal ned på fireprosentnivået, men han vil ikke sette noe mål om når.