I begynnelsen av oktober ble en liten del av ankesaken mot Johannes Lunde behandlet i Gulating lagmannsrett, skriver Aftenbladet mandag.

Opprinnelig ble Johannes Lunde og hans medhjelper Morten A. Berg dømt til henholdsvis fem og fire års fengsel for grov økonomisk utroskap, kreditorsvik og underslag i Stavanger tingrett i november 2013.

I tillegg ble en 42 år gammel kvinnelig regnskapsmedarbeider dømt til seks måneders fengsel for underslag. Fire måneder av straffen ble gjort betinget.Den delen av ankesaken som omhandlet henne har blitt behandlet i lagmannsretten.

Overførte andres penger

Saken omhandler Lunde-selskapet Johs Lunde Økonomipartner AS (ØP), som er regnskapsfirmaet som ble benyttet av flere forskjellige selskaper.

Den 42 år gamle kvinnen var daglig leder for dette firmaet som overførte penger fra klienter til andre Johs Lundes selskap. Det er disse pengeoverføringene som ble tatt opp i retten:

Fra selskap 1:

  1. juni 2010 ble det overført 500.000 kroner til Brann Fotballklubb.
  1. juni 2010 ble det overført 625.000 kroner til Lunde Gruppen AS. Fra selskap 2:
   1. juni 2010 ble det overført 1,5 millioner til Lunde Cargo Oslo AS.
   1. juli 2010 ble det overført 1,4 millioner kroner til Lunde Gruppen AS. Den kvinnelige regnskapsmedarbeideren hadde tilgang til kontoene fordi selskap 1 og selskap 2 brukte ØP som regnskapsfirma.

   Begge selskapene var eiendomsselskaper fra Bergen med samme eier. Lunde eide 16 prosent av selskapene selv.

   Endret forklaring

   I tingretten innrømmet kvinnen at det var hun som gjennomførte overføringene, men mente at dette var etter instrukser fra Lunde eller Berg.

   Under et politiavhør i 2011 hadde Lunde innrømmet at han hadde instruert kvinnen og benektet ikke det kvinnen sa i tingretten.

   Under ankeforhandlingen forklarte imidlertid Lunde at kvinnen hadde gjennomført overføringene fra selskap 2 og informert ham om det i etterkant. Forklaringen ble ikke trodd i retten.

   «Det fremstår som påfallende for lagmannsretten at Lunde, først under ankeforhandlingen gjorde gjeldende at det var andre som hadde besluttet overføringene, og han selv ble informert om disse i ettertid», står det i dommen.

   Lunde hevdet også at han og eieren av selskapene hadde blitt enige om overføring av likvide midler til hans egne selskap.

   — Si at du trykket på feil knapp

   «Lagmannsretten finner det videre klart etter bevisførselen at Lunde handlet i uberettiget vinnings hensikt. Det er ubestridt at ingen av transaksjonene var relatert til fornærmede selskapenes virksomhet og de overførte midlene gikk med til å dekke selskaper i Lunde-konsernet sine forpliktelser» står det videre i dommen om Lunde sin rolle i saken. Kvinnen forklarte i retten at hun hadde en dårlig magefølelse og ville ta det opp med eieren av eiendomsselskapene, men da fikk hun beskjed av Lunde «hvis han kontakter deg, si at du trykket på feil knapp». Likevel gjennomførte kvinnen overføringene og dermed konkluderte lagmannsretten med at « kvinnen handlet i uberettiget vinnings hensikt.»

   Må betale innen to uker

   Nå er begge dømt til fengselsstraff. Johannes Lunde er dømt til to års fengsel – et halvt år kortere enn aktors påstand – og kvinnen til et halvt år (fire måneder betinget).

   Lunde må også betale 2.183.546 kroner til selskap 2 og er solidarisk ansvarlig for 1,1 millioner kroner sammen med kvinnen til samme selskap.

   Lunde og kvinnen er frifunnet for et erstatningskrav fra eieren til firmaene. I tingretten ble kvinnen dømt til å betale 715.000 kroner i erstatning til selskap 1. I tillegg ble kvinnen og Lunde kjent solidarisk ansvarlige for å betale 1,9 millioner kroner til selskap 2.

   Solidarisk ansvar betyr at to debitorer (Lunde og kvinnen) er ansvarlige for samme gjeld. I lagmannsretten anførte kvinnens forsvarer, Atle Helljesen, at kravet mot kvinnen måtte lempes fordi hun ellers ville bli sittende med hele regningen på grunn av Lundes økonomiske situasjon.

   Johannes Lunde bekrefter i en sms til Aftenbladet at han vil anke dommen.

   Resten av straffesaken skal behandles i lagmannsretten til våren.