Namsfogden i Bergen, Jan Fosse, merker finanskrisen godt, og har travle dager.

I løpet av de første åtte månedene av året har kontoret fått inn 200 begjæringer om å få opprettet gjeldsordninger. Det er 50 flere enn i samme tidsrom i fjor.

— Økningen har vært formidabel, sier Fosse.

Det er de tyngste og mest alvorlige sakene som er aktuelle i forbindelse med offentlige gjeldsordninger.

  • Hvem er verst rammet?
  • Tradisjonelt er det folk med en langvarig periode med uoversiktlig og rotete økonomi bak seg som havner i denne situasjonen. De nye som har kommet til det siste året, er imidlertid av en noe annen kaliber. Vi ser ikke noen spesielle aldersgrupper som skiller seg ut. Felles for de fleste er at de har havnet i et økonomisk uføre i forbindelse med at de har mistet jobben.
  • Hvor lang tid tar det å avgjøre saker om gjeldsordninger?
  • Saksbehandlingstiden er for lang. Nå ligger den i snitt på 213 dager. Men samtidig har vi klart å behandle flere saker enn før. Målet er å få behandlingstiden ned i 90 dager.

Også når det gjelder utleggssaker har økningen vært stor i år. I løpet av de første åtte månedene har Namsmannen fått inn 7957 krav om utlegg, det vil si at det blir tatt pant i personlige eiendeler som biler, møbler og TV for å dekke utestående gjeld.

  • I samme tidsrom i fjor hadde vi 6669 slike saker. Det vil si en økning på 16 prosent, og det er mye, sier Fosse.