— Selv om de er like flinke, er jenter mye mindre villige til å konkurrere, sier Bertil Tungodden, en av forskerne bak NHH-undersøkelsen.

Ett av spørsmålene til de 500 ungdomskoleelevene var hva de ville velge i belønning for å løse en oppgave.

Det første alternativet var å bli garantert 75 kroner. Det andre var muligheten for å få 150 kroner for å løse oppgaven bedre enn gjennomsnittet, mot å risikere å ikke få noe om besvarelsen var dårligere enn gjennomsnittet.

Les også:

Konkurransevegring

Forskning fra flere land viser at voksne kvinner, i motsetning til menn, skyr konkurranse. De foreløpige resultatene fra NHH-undersøkelsen tyder på at det også gjelder unge jenter.

— Det foregår en stor diskusjon i økonomifaget om hvorfor det er så få kvinnelige ledere, sier Tungodden. Innstillingen til konkurranse kan være en av forklaringene, mener han.

— Jeg ville gjort som resten av jentene, sier Lena Fosse Schei, nyansatt ingeniør hos Aker Solutions på Ågotnes med undervannsinstallasjoner for oljeindustrien som spesiale.

Selv om hun valgte en mannsdominert utdanning, kjenner hun seg igjen bergensjentenes valg. Da hun startet på utdanningen var jobbutsiktene så lyse at hun aldri fryktet å stå uten arbeid.

— Du kan heller si jeg valgte liten risiko og god lønn, sier Fosse Schei. Men ønsket om trygghet utelukker ikke å satse på lederjobber.

— Hvis jeg kan gå litt gradvis, så kan det godt hende jeg vil gjøre det, sier hun.

- Historisk

Venninnen Marita Foss var en av syv kvinner som gikk ut av ingeniørskolen samme med Fosse Schei. I dag er de kollegaer, Marita Fosse er salgsingeniør hos Aker Solutions.

— Vi er forskjellige, mener Marita Fosse.

— Jeg er av den typen som ville satset, det er vel derfor jeg har tatt denne utdannelsen.

Fosse tror forskjellen er historisk betinget.

— Det er kun nå i de siste årene at det er blitt mer fokus på at damer skal inn i lederstillinger, og at det er blitt akseptert, sier Fosse.

Er det også din erfaring at kvinner skyr konkurranse? Si din mening i kommentarfeltet under!