1. juli ble Kristian Jebsens Rederi AS tiltalt for korrupsjon etter at tidligere og avdøde styreleder Atle Jebsen ifølge Økokrim hadde gitt personlige lån til tidligere administrerende direktør i Store Norske.

Rederiet erkjente ikke straffeskyld, men har likevelbesluttet å vedta forelegget som er på fire millioner kroner.

3,6 millioner kroner er gjort betinget med en prøvetid på toår. Det innebærer at Jebsen-rederiet foreløpig må ut med 400.000 kroner. Detresterende beløpet må kun betales dersom rederiet gjør seg skyldig i andrestraffbare handlinger i en toårsperiode.

— Til tross for at rederiet mente og mener at selskapet ikke har gjort noe straffbart, har vi valgt å vedta forelegget. Saken har allerede vært langvarig og smertefull for familien, og en langvarig rettssak, kanskje i flere instanser, ville ytterligere forsterke denne belastning. Rederiet står foran en utfordrende periode og har behov for å bruke sine gjenværende krefter på myeannet enn denne straffesaken. Både rederiet og familien Jebsen er tilfreds med at hele sakskomplekset har funnet sin endelige avslutning på denne måten, sier Bjørn Jebsen.