Avtalen om betalingsutsettelsen ble inngått like før årsskiftet, og gjelder perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2015, skriver Dagens Næringsliv.

Det er svekkede fraktmarkeder for tank— og kombinasjonsskip som har ført til at denne delen av Jebsen-flåten ikke klarer å betjene gjelden slik som opprinnelig tenkt.

Jebsen tapte i fjor vel 320 millioner kroner på driften, en forbedring fra 2012. Jebsens underskudd var da nesten fire ganger så stort, etter store nedskrivninger i verdien av flåten.

Rederiet har likevel store midler på bok, med rundt 1,8 milliarder kroner i banken og en egenkapital på rundt 3,6 milliarder kroner.