Etter nedskjæringene vil kontoret i Bergen bare ha tre-fireansatte. Syv ansatte er oppsagt, tre blir med på lasset til det kanadiskerederiet CSL Group, som kjøper skip fra Jebsen. Andre går av med pensjon.Rederiet har rundt 50 ansatte, fordelt på kontorer i Norge og utlandet.

For små

— Man må ha en kritisk størrelse for å kunne opprettholde enadministrasjon på det nivået vi har hatt. Den størrelsen har vi ikke lenger, ogdet tar vi konsekvensen av ved å bygge ned organisasjonen i Norge, sieravtroppende administrerende direktør, Åke H. Gregertsen til avisen DagensNæringsliv.

Helt siden 60-tallet har Jebsen-rederiet fraktet kull forStore Norske på Svalbard. Men i dag er samarbeidet en saga blott. Store Norskehar sagt opp avtalen og saksøkt rederiet, med krav om erstatning. Store Norskemener selskapet tilsammen har betalt flere hundre millioner kroner for mye forfrakten gjennom flere år. Økokrim har siktet rederiet for korrupsjon, forditidligere toppsjef i Store Norske, Robert Hermansen, angivelig fikk utbetalt3,9 millioner kroner fra avdøde skipsreder Atle Jebsen.

Voldgift

Rederiet på sin side mener Store Norske ikke har grunn til åbryte kontrakten, som varer til 2022, og krever erstatning fra Store Norske.Striden mellom rederi og gruveselskapet skal løses ved voldgift.

Ifølge Dagens Næringsliv skal Gregertsen gå inn i styret ogfortsette å jobbe med voldgiftssaken, men slutter som administrerende direktør30. april.