Janne Vangen Solheim har tatt høyde for en kommende renteøkning og har bundet bedriftens rente. Janusfabrikken er landets største produsent og eksportør av tekstiler som ullundertøy og annen bekledning. Janus er markedsledende i Norge og eksporten er stadig økende.

Kan slå begge veier

Nå er eksportandelen oppe i cirka 25 prosent. Selskapet er veldig eksponert for svingninger i renten og kronekursen, men det kan slå begge veier.

— Vi har bundet renten fordi vi venter renteoppgang, og sånn sett tatt høyde for det. Men renteoppgang og kronekurs kan slå begge veier for oss. Det er for tidlig å si hvordan uroen i verdens finansmarkeder vil påvirke oss, men vi følger nøye med. Akkurat nå går det veldig bra, sier Vangen Solheim, som er i Oslo og viser frem nye produkter på moteuken.

I tillegg til moteuken, er flammehemmende undertøy til ulike lands militære forsvar et av de viktigste feltene bedriften jobber mot. Avgjørelsen om Janus blir med i den store gjenkjøpsavtalen med USA i forbindelse med Norges jagerflykjøp, er ennå ikke tatt.

Frykter renteøkning

Vangen Solheim sier at Janus er veldig opptatt av renteutviklingen og frykter høyere rente.

— Vi er forsiktige av natur, og det har vært bra for oss så langt. Det skal vi fortsette med.

— Hvordan kan rentenivået og kronekursen slå begge veier for Janus?

— Vi handler stort i råvarer. Da er en sterk krone veldig grei å ha. Men så eksporterer vi produktene våre og da skulle helst kronen vært svak. Noen ganger eksporterer vi mye og andre ganger handler vi mye råvarer. Det er et dilemma for oss dette, så det aller beste for oss er om kronekursen og renten er noenlunde i ro. Da er det stabilt og forutsigbart for Janus, sier hun.

- Kannibalisme

Vangen Solheim ser for seg at bransjen vil oppleve en kraftig avskalling i årene fremover. Konkurransen er beinhard og det presser marginene.

-Jeg er komfortabel med situasjonen for 2011, men vi er mer på alerten når det gjelder 2012. Det er for mange i bransjen og vi kommer til å oppleve en form for kannibalisme. Det er for mange om samme beinet, og som ellers tror hun det er de sterkeste som overlever.

— Og Janus er den sterkeste?

— Ja, vi tror det - vi er i hvert fall den største, sier hun.