Ifølge skattelikningen er skipsreder Rolf Westfal-Larsen Bergens 7. rikeste, med en formue på 216 millioner kroner. I fjor betalte han over 3,2 millioner i skatt. Vi spurte om han mener velstående folk har noe spesielt ansvar for å bidra til samfunnet?

— Hva venter du av svar på det Selvsagt.

— Skulle du ønske at du kunne betale mer i skatt?

— He, he. Nå skal du vel ha et sånt speiderguttsvar - «ja, bare send kontonummeret så skal jeg betale». Nei, jeg synes jeg betaler nok skatt.

— Noen hevder at du selv kan velge hvor mye du vil betale i skatt. Er du enig i det?

— Nei, det er ikke rett. Det var nok mer slik tidligere. Jeg betaler den skatten jeg blir pålagt. En viss fleksibilitet er det kanskje, men det er veldig individuelt. Det er egentlig et spørsmål om midlenes plassering, type av investering, det er det som bestemmer skattebeløpet.

— Gir det å ha en så stor formue makt?

— Nei.

— Men som eier av flere skip har du jo makt over de menneskene som jobber der?

— Nei, det er ikke makt det går i. Vi skaffer arbeidsplasser. For å oppnå makt og innflytelse må en opp i helt annet omfang enn det jeg representerer, sier Westfal-Larsen.

Friele for utjevning

De fleste bemidlede bergensere blir lett lattermilde av BTs spørsmål om rike har et spesielt ansvar for å bidra til fellesskapet.

— Jeg holdt på å si: Har vi noe valg? Nei, jeg lever godt med det skattesystemet vi har. Er det noen som vil svare noe annet, spør høyesterettsadvokat og styregrossist Jan Einar Greve, som i fjor bidro med nær 1,7 millioner kroner til fellesskapet.

Når vi spør om de rike burde bidra med mer blir Greve mindre klar.

— Det er et veldig politisk spørsmål. Det er rett at vi utjevner åpenbare urimeligheter, det tror jeg ikke det er særlig motstand mot. Jeg tror det er mer motstand mot at naboen kan se hva du tjener, sier Greve, som også er styreformann i BT.

Heller ikke Bergen Høyres ordførerkandidat, Herman Friele jr, har noe imot å betale mye skatt.

— Jeg synes det er helt rett og rimelig at de som tjener godt skal betale godt, sier Herman Friele jr.

I fjor betalte han nær 3,2 millioner kroner i skatt, og hadde en inntekt på 7,7 millioner kroner. Friele mener Norge har et system som omfordeler rikdom, fra rik til fattig. Slik mener han det bør fortsette å være.

— Det har jeg ingen problemer med. Norge er et godt land å leve i, i den forstand at vi har få veldig rike og få veldig fattige. Det er gjennomgående et rettferdig land, men det er ikke kommunistisk, sier Friele.

Arbeidende kapital

Til liks med de fleste rike bergensere er mye av Kaffe-Frieles skatt formuesskatt for hans eiendeler i Kaffehuset Friele og annen næringsdrift. Han og resten av Høyre kjemper for å bli kvitt denne typen beskatning på såkalt arbeidende kapital.

— At mine personlige aksjer og eiendommer skal beskattes har jeg ingen problemer med, men verdier som er bundet i arbeidende kapital... Jeg har problemer med å se at det skal bli beskattet i det hele tatt, sier Friele.

Når skipsreder Westfal-Larsen betaler 3,2 millioner kroner i skatt av en nettoinntekt på 3,7 millioner, skyldes det også formuesskatten.

— Jeg bruker formuen på å betale skatt. Det er en uheldig ordning, bl.a. fordi formue sjelden er kontanter, den er oftere virksomheter eller eiendommer. Det er avkastningen som skal beskattes, ikke grunnlaget, sier han.