Gjelda ble nedgradert fra A+/A+ til A/A-1 på grunn av usikkerhet om Italias stadig svakere økonomiske utsikter, melder kredittvurderingsbyrået.

S & P opplyser at en rådende oppfatning om at en svak regjeringskoalisjon hemmer regjeringens evne til å svare besluttsomt på utfordringene, bidro til beslutningen.

«Vi mener at den svakere veksten vil gjøre det vanskelig å nå de nye målsetningene regjeringen har satt seg,» heter det i en pressemelding.

Andre forhold som virker negativt inn på den økonomiske veksten, er lav sysselsetting, en ineffektiv offentlig sektor og mindre utenlandske investeringer.

Ifølge byrået virker det som myndighetene er motvillige til å takle utfordringene.

Et annet kredittvurderingsbyrå, Moody's, har også opplyst at de vurderer en nedgradering av Italia, som hos dem for tiden er Aa2, to hakk under toppgraderingen på AAA.

Den italienske regjeringen har forsøkt å berolige markedet ved å legge fram en innsparingspakke som har som formål å oppnå balanse i budsjettet innen 2013.