Les også:

Gjelden ble nedgradert fra A+/A+ til A/A-1 på grunn av usikkerhet om Italias stadig svakere økonomiske utsikter, melder kredittvurderingsbyrået.

S & P opplyser at en rådende oppfatning om at en svak regjeringskoalisjon hemmer regjeringens evne til å svare besluttsomt på utfordringene, bidro til beslutningen.

«Vi mener at den svakere veksten vil gjøre det vanskelig å nå de nye målsetningene regjeringen har satt seg,» heter det i en pressemelding.

Andre forhold som virker negativt inn på den økonomiske veksten, er lav sysselsetting, en ineffektiv offentlig sektor og mindre utenlandske investeringer.

Ifølge byrået virker det som myndighetene er motvillige til å takle utfordringene.

Et annet kredittvurderingsbyrå, Moody's, har også opplyst at de vurderer en nedgradering av Italia, som hos dem for tiden er Aa2, to hakk under toppgraderingen på AAA.

Den italienske regjeringen har forsøkt å berolige markedet ved å legge frem en innsparingspakke som har som formål å oppnå balanse i budsjettet innen 2013.

Berlusconi fordømmer

Statsminister Silvio Berlusconi mener nedgraderingen av Italias statsgjeld er en beslutning som baserer seg på sviktende virkelighetsoppfatning.

— Vurderingen til Standard & Poor’s ser ut til å være styrt mer av avisartikler enn av virkeligheten. Den later til å være negativt påvirket av politiske hensyn, sier den italienske statsministeren i en uttalelse.

Ratingbyrået Standard & Poor's opplyste mandag at Italias statsgjeld nedgraderes fra kategorien fra A+/A+ til A/A-1 på grunn av usikkerhet knyttet til landets stadig svakere økonomiske utsikter.

Forhold som virker negativt inn på den økonomiske veksten, er lav sysselsetting, en ineffektiv offentlig sektor og mindre utenlandske investeringer. Byrået frykter at en svak regjeringskoalisjon vil gjøre det vanskelig for myndighetene å ta tak i utfordringene.

De italienske aksjekursene falt da børsen åpnet i Milano tirsdag, og indeksen FTSE Mib dalte 1,2 prosent.

I Frankrike falt verdien av aksjene i de to storbankene BNP Paribas og Société Générale med henholdsvis 1,6 og 3 prosent. Årsaken er frykt for at bankene vil gå på store tap som følge av den europeiske gjeldskrisen.

Berlusconi fordømmer

Statsminister Silvio Berlusconi mener nedgraderingen av Italias statsgjeld er en beslutning som baserer seg på sviktende virkelighetsoppfatning.

  • Vurderingen til Standard & Poor’s ser ut til å være styrt mer av avisartikler enn av virkeligheten. Den later til å være negativt påvirket av politiske hensyn, sier den italienske statsministeren i en uttalelse.

De italienske aksjekursene falt da børsen åpnet i Milano tirsdag, og indeksen FTSE Mib dalte 1,2 prosent.

I Frankrike falt verdien av aksjene i de to storbankene BNP Paribas og Société Générale med henholdsvis 1,6 og 3 prosent. Årsaken er frykt for at bankene vil gå på store tap som følge av den europeiske gjeldskrisen.