Det er det 10 år gamle bergensrederiet Silver Sea AS som har overtatt.

— I første omgang har vi leiet skipene på langsiktig basis med årlige opsjoner på kjøp. Vi skal drive og bemanne skipene som om vi allerede eide dem, på bare-boat-avtale, forteller Tormod Fossmark.

Han er gründeren bak selskapet. Han opplyser at skipene ble bygget på Sunnmøre og levert i 2007 til det største rederiet på Island, Eimskip. Etter sterk ekspansjon møtte rederiet veggen og måtte selge en rekke skip. Det er nå sprøytet inn ny kapital i selskapet, og kreditorene har overtatt alle aksjene.

Verdens mest avanserte - De to skipene er det mest avanserte fryse/kjøleskip i verden, bygget for miljøvennlig drift. De har sideporter for mer effektiv og tidsbesparende lasting- og lossing. De er hver på ca. 2.700 dødvekttonn, forteller Fossmark som har en fortid både hos Seatrans og kjøleskipsrederiet Green Reefers i Bergen.

— Silver Sea satser på transport av fisk fra Nord-Europa til Østersjøområdet, England, Kontinentet, Middelhavet og Svartehavet. De nye skipene som under bergensk kontroll har fått navnene MS «Silver Lake» og MS «Silver River» skal også inn i denne traden, og vil blant annet seile langs norskekysten. Vi beholder skipenes flagg, Antigua, fordi NIS-registrerte skip ikke har anledning til å ta last mellom norske havner. Men vi ønsket sterkt å ha norsk flagg, og håper reglene blir endret. De aller fleste skipene i vår egeneide flåte er norskregistrert, opplyser Fossmark.

14 skip i flåten Under Silver Sea-paraplyen er det nå 14 kjøle/fryseskip. De største er på knappe 7.000 dødvekttonn.

- Hvordan ser du på kjøleskipsmarkedet etter finanskrisen?

— Det er et delt marked. Fruktmarkedet er svært dårlig, men transport av fisk er bedre. Vi kom ut med plussresultat i fjor, på tross av urealisert valutatap. Siden vi har våre driftsutgifter, finanskostnader og inntekter i dollar, men fører kroneregnskap, ser tallene svakere ut enn de egentlig er. Dollarkursen steg med et par kroner i 2008 og det drar ned tallene våre. Verdiøkningen på skipene blir ikke bokført, men gjelden øker, målt i kroner, peker Fossmark på.

Mot bedring? Han opplyser at fire skip som har ligget i opplag i sommer nå er på vei ut av bøyene.

— Det er ventet stor eksport av fisk utover året. Det er både ubrukte og økte fiskekvoter. Vi ser frem til økt transportbehov og bedre inntjening, sier Fossmark. Hele 95 prosent av rederiets virksomhet er rettet mot transport av frossenfisk fra det nordlige Europa.

Årsregnskap/Silver Sea AS, Bergen (moderselskap)

2008 2007
Driftsinntekter 28,1 17,9
Driftsresultat 14,3 6,6
Resultat før skatt 2,7 6,1
Årsresultat 0,079 4,0