Pressekonferansen, som startet klokken 14, ble holdt fra selskapets hovedkontor i Helldalen i Fana. Flere medier var til stede, i det som er blitt et av Vestlandets aller største næringslivssalg.

FORARGET: Frederik Wilhelm Mohn.
Tor Høvik

Ingen dialog

Støyen fra sønnen Frederik Wilhelm Mohn, som har motsatt seg salget av Frank Mohn AS, preget imidlertid deler av pressekonferansen.

— Det vil jeg ikke kommentere, sa Mohn, da BT spurte om forholdet dem i mellom.

— Snakker du med din sønn?

— Nei.

Alder og fremtid

Det var mandag morgen nyheten om kjempesalget ble kjent. Under pressekonferansen fortalte Mohn at han og søsteren har kvalifisert flertall for å fatte beslutningen om salget. Det var dermed ikke nødvendig for Mohn å få med sin sønn Frederik Wilhelm på beslutningen om å selge.

Det var kjøperen i Sverige som tok kontakt med Mohn i høst. Nettopp det var årsaken til at de valgte å selge nå, fortalte Mohn.

— Vi er inne i en positiv periode når det gjelder skipsutstyr og utstyr til olje, gass og miljø.

— Men det har også litt med egen alder å gjøre. Alt til sin tid og sitt sted, påpekte Mohn.

Han avkreftet også at det var andre kjøpere med i prosessen.

— Vi har sagt at vi legger vekt på samfunnsmodellen og at vi har en gjensidig respekt for hverandre, høy som lav, og vi vet den finnes i Sverige. Med Alfa Laval på banen var vi enige om at vi går løpet ut med dem, sa Mohn.

- En forpliktelse

Ledelsen og flere ansattrepresentanter var til stede mandag. Ved siden av Mohn satt blant annet mangeårig adm. dir Magne Sangolt.

— Hvisvi skulle tillate oss å komme med noen betraktninger, så er det at vi alle jobber sammen i et kjempegodt selskap, var ordene Mohn brukte til å starte pressekonferansen.

— Vi har det vi kaller for religion hos oss og det er å produsere i Norge. Vi har en forpliktelse for vårt samfunn og for vårt land. Vi er opptatt av langsiktighet, fortalte Mohn.

Den nye eieren Alfa Lava fra Sverige har den samme oppfatning av fellesskapet og «samhället», påpekte mangemilliardæren.

Han fortalte også at produksjonen blir værende som den allerede er i Bergen.

— En skandinavisk partner som er langsiktig, og har nøyaktig den samme oppfatning av hvor vi skal produsere. De har gjort klart uttrykk for at det er «business as usual». Samme ledelse fortsetter og vi fortsetter å produsere i Norge, sa Mohn.

Glade og vemodige

På spørsmål fra pressen sier Trond Mohn at det er under en håndfull mennesker som har visst om oppkjøpet. Styret er både glade og vemodige over at Frank Mohn AS nå er solgt til Sverige.

— Men når det er sagt, så er vi opptatt av langsiktighet og jeg tror vi alle er enige om at dette var en god løsning for selskapet, sa Mohn.

Nå som Frank Mohn er solgt, drysser det enda flere milliarder på en av Norges rikeste menn. Mohn selv kunne avsløre at han har noen planer for hva han skal bruke pengene på.

— Det blir ikke noe jordomseiling. Men det er ikke ukjent at jeg har et godt øye til forskning og idretts- og ungdomsbevegelsen. Det er veldig mange ildsjeler som fortjener støtten som skal gis, påpekte han.

Ledergruppen positiv

På spørsmål om hvilke reaksjoner Mohn har mottatt som følge av salget, svarte han:

SELGEREN: Trond Mohn under pressekonferansen mandag.
Hommedal, Marit

— Når det gjelder ledergruppen, som også i prosessen som er blitt utvidet, så har den vært udelt positiv.

— Når det gjelder ansatte og andre, så kom dette plutselig. Men kanskje har man opp igjennom tidene stått for gode belønnelser og kanskje vil dette vise seg å være en god belønnelse, fordi vi har vært opptatt av en ting – hva som er det beste for selskapet.

«Filialbyen»

Flere store familieselskaper er blitt solgt i Bergen de seneste år. Salget av Mohn går dermed inn i rekken av «filialbyen Bergen» med eiere utenfor byen og landet.

— Det er kanskje en tilfeldighet, jeg tror ikke det er smittsomt. Men de har nok vært vemodige de andre også, sa Mohn om det at tradisjonsrike familieselskaper selges.

På spørsmål fra BT om hvordan det er å selge familieselskapet som faren skapte, svarte Mohn:

— Jeg tror far hadde vært stolt hvis han hadde sett hvor selskapet står i dag.

— Et visst vemod

Fra salen ble det spurt om hva som har vært det mest vanskelige med prosessen.

— Det har vært veldig spennende og givende, ettersom vi har lært våre svenske eiere å kjenne. Det er ikke noe som har vært spesielt vanskelig, men det er et visst vemod på en dag som dette. Men det er en del av livet, sa Mohn, og la til:

— Salget er blitt gjort for å få en mer effektiv drift, hvor vi legger mer vekt på hva som er kjernen av bedriften. Pumper til skip og pumper til olje- og gass, sier Mohn.

PRESSEOPPBUD: Det var kjøperen i Sverige som tok kontakt med Mohn i høst. Nettopp det var årsaken til at de valgte å selge nå, fortalte Mohn.
GURO VALLAND