Norsk havvindbransje kjemper i motvind.

For tre år siden delte regjeringen gjennom Norges forskningsråd raust ut penger til forskningsprosjekter innen vindkraft.

Et av sentrene som fikk mest, var vestlandsbaserte Norcowe.

Totalt har myndighetene forpliktet seg til å dele ut opptil 118 millioner kroner til senteret i en periode over åtte år. Men det forutsetter at industrien bidrar med halvparten av dette beløpet.

Investorflukt fra nyttår

Etter flere år med optimisme, er det nå motløshet som preger bransjen. Fire av Norcowes 15 partnere har varslet at de går ut av senteret fra nyttår. Blant dem er Vestavind Offshore, Agder Energi, Origo Solution og StormGeo.

— Flere av dem har sagt at de heller vil satse på vindmøller til lands, sier Kristin Guldbrandsen Frøysa, leder for forskningsprosjektet.

Etter planen skal industrien bidra med 59,2 millioner kroner over en periode på åtte år.

— Vi har finansieringen på plass i år, men vi mister en del partnere fra nyttår. En del som tenkte å satse på havvind har lagt det litt på is. Det går ut over oss som er igjen, forteller Norcowe-leder Kristin Gulbrandsen Frøysa.

Sammen med Nowitech i Trondheim er Norcowe den største forskningsaktøren innen havvind. Begge forsker på metoder som skal gjøre det billigere å produsere vindkraft til havs.

Grønne sertifikater

Norcowe-sjefen synes situasjonen er krevende.

I forbindelse med årets statsbudsjett ble det vedtatt at fremtidige havvindinvesteringer i norsk farvann skal finansieres gjennom de såkalte "grønne sertifikatene".

Innen bransjen er det samstemt enighet om at denne støtteordningen ikke vil finansiere en enste vindmøllepark til havs.

Uten vindindparker i norsk farvann, tror Guldbrandsen Frøysa det blir vanskeligere å skape en stor leverandørindustri.

— Senteret ønsker å jobbe med industrirelevante problemstillinger. Det forutsetter en aktiv industrideltaking. Skal vi gjøre en god jobb trenger vi flest mulig industripartnere. Det ville vært lettere å få det til om vi hadde en viss aktivitet i norsk farvann, sier Guldbrandsen Frøysa.

Hun beklager at private investorer nå trekker seg ut - noe som igjen kan føre til reduserte statlige bidrag.

— Faktisk begynner senteret nå å få frem mange gode praktiske resultat som kan brukes av industrien. Derfor er det synd det som nå skjer.

Skiftende tider

Utviklingen betyr at fremtiden ser vanskelig ut for Norcowe.

— Å ha et stort forskningssenter hvis vi ikke har industri, blir litt rart, sier Asle Lygre. Han er leder i Arena Now, en interesseorganisasjon for bedrifter som vil satse på havvind.

Stemningen var en helt annen da Norges forskningsråd delte ut rundt 450 millioner kroner til havvindprosjekter i 2009. "Norsk vindkraft i verdenseliten" var tittelen på pressemeldingen de sendte ut.

"Med satsingen på Forskningssentre for miljøvennlig energi er vår visjon at Norge skal bli internasjonal pådriver som utvikler miljøvennlige energiløsninger for global bruk", uttalte administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallen.