Forskerne studerte bruken av offentlige internetterminaler som var utplassert på biblioteker og kjøpesentra for å tiltrekke seg nettnybegynnere og dataukyndige. De gruppene tilbudet var myntet på, trakk seg imidlertid unna terminalene.

— Politikerne tar feil dersom de tror forbedret nettilgang for de som ikke har råd til å surfe hjemmefra vil løse problemene med sosial eksklusjon, sier sosiologiprofessor Steve Woolgar ved Brunel University, som har ledet forskningsprosjektet.

De gruppene som kunne fått mest utbytte av onlineinformasjon om utdannelsestilbud og offentlige tjenester, rørte knapt terminalene.

— Tilgang fører ikke til bruk. Dette blir ikke tilknytningspunkter for de som er sosialt ekskludert, sier Woolgar.

Det var kun når brukerne ble tilbudt opplæring under sine første internetttekskursjoner at terminalene tiltrakk seg de bredere lag av befolkningen. Når hjelpetilbudene falt bort, ble terminalene overtatt av folk som uansett hadde internettilknytning hjemme.

(Origo)