Direktør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging bekrefter overfor BT at interessen fra utlandet er større enn forventet. Rundt 40 utenlandske selskaper har så langt vist interesse for oppdrag på strekningen mellom Lagunen og Flesland.

— Vi ligger tross alt i utkanten i Europa og er et lite land. Men jeg tror Bybanen i Bergen er interessant for store utenlandske selskaper fordi vi er en offentlig bedrift og dermed en god betaler. Vi er uansett veldig fornøyd med responsen fra både Norge og utlandet. Vår frykt for at mange byggeoppdrag i Norge ville forsinke byggetrinn 3 har vist seg å være ubegrunnet, sier Roger Skoglie.

Syv km og verksted/depot

11. oktober i år bekreftet Bybanen Utbygging gjennom Bergens Tidende at byggetrinn 3 gir entreprenøroppdrag for 3,5 milliarder kroner. På den syv kilometer lange strekningen skal det blant annet bygges seks tunneler og fire banebroer. Minst tre gangbroer og fire betongtunneler, i tillegg til syv holdeplasser, kollektivterminal/P-anlegg i Birkelandsskiftet og et stort depot/verksted er blant annet inkludert i prosjektet.

Uttalelser fra Bybanen Utbygging om at selskapet ville gå aktivt ut i utlandet, fordi man fryktet den norske entreprenørbransjen har for mye å gjøre, skapte sterke reaksjoner lokalt.

— Jeg skjønner ikke motivene for å si noe slik. Men det er lett å tro at det henger sammen med å kjøpe seg tid. Hvis prosjekteringsarbeidet blir forsinket, har man allerede lansert en grunn, var kommentaren til BT fra direktør Hans Martin Moxness i EBA Vestenfjelske (entreprenørenes bransjeorganisasjon).

— Bransjen er fullstendig klar over at EØS-regelverket er slik at entreprenøroppdrag skal legges offentlig ut for hele Europa. Men det er forskjell på å følge regelverket og det å drive aggressiv markedsføring, sa regionsjef Roald Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund Region Vest. Han frykter for en fremtid der entreprenører fra for eksempel Spania og Hellas kommer inn på det norske markedet, med norske underleverandører på presset pris.

Fornøyd med norske

Roger Skoglie avviser kritikken.

— Vi er svært fornøyd med det arbeidet norske selskaper har gjort for Bybanen så langt. Men det er jobben vår å sørge for konkurranse og nå ut på et større marked. Nå ser det ut til at vi har fått til det. Også tidligere har utenlandske selskaper jobbet for Bybanen Utbygging, sier Skoglie.

Det irske selskapet Mott MacDonald har også for lengst fått prosjekteringsoppdraget for 3. byggetrinn. Til heftige protester og klager fra Multiconsult, som tidligere har hatt oppdrag med Bybanen.

Da byggetrinn 3 ble presentert for den norske bransjen, kom det mellom 50 og 60 interessenter. Også utenlandske. Da tilsvarende presentasjon senere ble gjort i Frankfurt var responsen neste like god.

— Det setter Bybanen Utbygging i en meget gunstig situasjon. Vi har truffet den kompetansen vi var ute etter. Nå er det opp til selskapene i inn- og utland å komme med de beste tilbudene. I utlandet var vi først og fremst ute etter dem som kan ta de tekniske oppdragene, som spor, sporveksler, banestrøm, signalanlegg med mer. Tross alt er Bybanen i Bergen den første nye "jernbanen" som bygges på mange, mange år. Det finnes derfor få med teknisk kompetanse for slik utbygging i Norge. Responsen fra Sveits, Østerrike og spesielt Tyskland var heldigvis stor, sier Skoglie.