Bakgrunnen er BT sin artikkel forrige uke, om den ulovlige utleievirksomheten i huset i Willy Valentinsensvei.

Utleier er sokneprest Thor Sommerseth. Midt i villastrøket nedenfor Riplegården har han drevet pensjonat i 15 år. De to seksjonerte delene av eneboligen har han gjort om til en rekke utleieleiligheter. Om sommeren er det et sommerpensjonat, resten av året er det åpent for korttidsleie eller lengre tids leie. Kommunen bruker også rommene dersom de har behov for hospitsplasser.

Kommer på inspeksjon

Fra kommunen får BT opplyst at det ikke er lovlig å drive pensjonat fra en bolig. Dette er nemlig definert som næringsvirksomhet.

— Da må man søke om bruksendring. Det kan jeg ikke se er gjort her, sa, byggesakssjef Petter Wiberg.

Nå har tilsynsavdelingen i kommunens etat for byggesak og private planer bedt om adgang til boligen. Den 7.mai kommer de på befaring. I brevet de har skrevet til Sommerseth står det følgende som begrunnelse:

«Bygningsmyndigheten vurderer at det er grunn til å anta at det kan foreligge ulovlige forhold som strider mot reglene i pbl kap 20.»

Skal få redegjørelse

Seksjonsleder Øystein Andersen ved tilsynsavdelingen sier til bt.no at presten skal sende dem en redegjørelse for utleievirksomheten før inspeksjonen.

— Den avventer vi nå, sier han.

Også biskop Halvor Nordhaug avventer en redegjørelse fra soknepresten. Både han og domprosten har snakket med Sommerseth etter artikkelen.

Biskopen i Bjørgvin forventer at Sommerseth har alt det juridiske i orden.

— Jeg tar det som en selvfølge at alt er i orden her, og jeg regner med at soknepresten vil fremskaffe den dokumentasjonen som er nødvendig.

FÅR KRITIKK: Thor Sommerseth sin utleievirksomhet provoserer og engster naboene.