Navn Inntekt Formue Skatt
Engan Gunnar (51) 1 479 200 2 890 000 749 211
Sæle Lars Trygve (37) 1 224 100 1 097 000 366 925
Egeland Thor Aage (54) 1 101 600 1 888 000 769 951
Nesse Erling (46) 802 600 3 045 000 358 884
Bjørk Narve Johannes (46) 797 800 3 423 000 358 502
Sande Bjørn Skanke (52) 715 500 2 069 000 276 428
Klemmensen Stanley (49) 700 700 863 000 221 210
Einarsen Toril (48) 693 400 674 000 218 364
Ese Tage (46) 690 900 482 000 351 944
Våge Bjarne (62) 674 800 1 360 000 269 350
Huus Reidar Gunnar (58) 642 400 1 797 000 300 661
Høyvik Frode (41) 631 400 0 251 940
Kvikne Margny (65) 631 300 5 567 000 279 264
Andersen Svein Ottar (42) 601 700 0 275 446
Skaasheim Johannes (46) 598 200 1 419 000 267 254
Rendedal Olav Kåre (44) 577 600 334 000 308 729
Kleive Kurt Arve (41) 571 600 818 000 229 542
Kvikne Sigurd (43) 555 200 1 587 000 255 772
Bergum Olav (45) 538 800 0 234 076
Bale Frank Morten (37) 526 700 0 218 915