Ifølge rapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har de økonomiske forskjellene mellom husholdningene i OECDs 27 medlemsland økt betydelig de to siste tiårene fram til finanskrisen.

Les også:

— Forskjellene i tempoet på inntektsveksten mellom grupper av husholdninger var spesielt tydelige i noen engelsktalende land, i noen nordiske land og i Israel, heter det i rapporten som er omtalt i Vårt Land.

Norge er fortsatt blant de vestlige landene med minst forskjeller mellom de som har mye og de som har lite, men forskjellene har siden 1980-tallet økt langt kraftigere enn gjennomsnittet i OECD.

Mens den rikeste tidelen årlig har økt inntekten med 2,7 prosent i Norge siden midten av 1980-tallet, økte inntekten med 1,4 prosent årlig for den tidelen av norske husholdninger som har minst penger. 1,4 prosent er samme nivå som OECD-gjennomsnittet.