I en pressemelding sier konsernsjef Johannes D. Neteland likevel at resultatet er tilfredsstillende i en periode med varierende markedsforhold.

Selv om driftsinntektene falt med 441 millioner kroner til 1550 millioner, økte driftsresultatet med ni millioner til 82 millioner kroner.

En viktig faktor til resultatutviklingen er at TTS i tredje kvartal har sluttført salget av sin boreutstyrsvirksomhet i Kristiansand, noe som i kvartalet har medført en bokført gevinst på 120 millioner kroner. Total gevinst av salget er oppgitt til 420 millioner kroner.

Pengedryss over aksjonærene

En ekstraordinær generalforsamling i TTS i august besluttet å betale et ekstraordinært utbytte på kroner 1,56 pr. aksje og å tilbakebetale kroner 4,21 pr. aksje til eierne.

Utbetalingen av utbytte ble gjennomført i tredje kvartal, mens tilbakebetalingen av aksjekapital ble gjennomført i november. Til sammen betyr disse to tiltakene en utbetaling til selskapets aksjonærer på en halv milliard kroner.

Kjøp i Tyskland

TTS-konsernet har i tillegg til Norge bedrifter i Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Tsjekkia, Italia, Hellas, USA, Kina, Sør-Korea, Vietnam og Singapore. Selskapet utvikler og leverer håndteringsutstyr for skip, havner og petroleumsindustrien.

I august overtok TTS et tysk selskap som produserer tungløftkraner, Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (NMF) som holder til i Hamburg.

— Aktivitetsnivået i markedet for spesialskip er høyt, men lavere for standardisert skipsutstyr. Spesielt segmentene offshore- og bilskip har god utvikling, sier konsernsjef Johannes D. Neteland.

På bakgrunn av usikre markedssituasjonen for bulk- og containerskip har TTS nedjustert ordrereserven med 225 millioner kroner. Ved utgangen av tredje kvartal var ordrereserven på 3,2 milliarder kroner

USIKKERT MARKED: TTS selger mindre enn i fjor og nedjusterer ordrereserven, men TTS-sjef Johannes D. Neteland har i løpet av høsten sendt en halv milliard kroner tilbake til aksjonærene.
RUNE SÆVIG