Tabellen BT har fått utviklet (se faktaboks) viser at i perioden 2000-2010 lå Eidfjord og Austevoll på topp i antall nyetableringer. I gjennomsnitt kom det hvert år 13 mye aksjeselskap, ansvarlige selskap, selskap med delt ansvar og enkeltpersonforetak pr. 1000 innbyggere.

Hyttebygging og innflyttere

— Det er veldig trivelige tall, og jeg har sett lignende undersøkelser tidligere som viser at vi ligger høyt oppe. En god del av dette skyldes aktiviteten i Susendalen, med hyttebygging og utbygging av vann- og avløpsområde. Det ga mange småentreprenører frem til finanskrisen stoppet mye av aktiviteten, sier ordfører Anved Johan Tveit (Sp) i Eidfjord kommune.

Han har også en annen forklaring.

— Siden 2006 Har vi hatt en jevn stigning i folketallet. Vi har blant annet hatt tilflytting fra Tyskland og Nederland. Veldig mange av innflytterne har hatt med eller etablert egne bedrifter, forteller ordføreren i kommunen med 960 innbyggere.

Samtidig mener han tallene må tolkes med en liten klype salt.

— Eidfjord er en liten kommune med så få innbyggere at det fort blir store utslag når vi regner slik, sier Tveit.

Gir aldri opp

Delt førsteplass på listen ligger Austevoll kommune.

- Austevollingen gir aldri opp. Det er Tore Dalseides forklaring på at kommunen har så mange nyetableringer.

Hans bedrift har i tett samarbeid med verdens to største oljeselskaper utviklet en ny teknologi for sandblåsing av rør.

- De siste 30 årene har det vært gjort mange forsøk på å finne støvfrie teknikker for sandblåsing. Vi ble de første som klarte det, og nå er vi klare til å selge utstyret internasjonalt gjennom et eget selskap, Pinovo AS.

Selskapet, som først ble stiftet som Pipeline Solutions AS i 2008, men skiftet navn i 2009, er Dalseides bidrag til kommunes plassering på toppen av tabellen.

Allerede i 1978 etablerte han Dalseide Shipping Services AS i Bekkjarvik, sammen med sine to brødre og Hans Inge Fagerbakke. Fra to enkle produkt i starten, kan de i dag skilte med en hel produktkatalog der så godt som alt er egne patenter, og kontorer i Houston, Antwerpen og Singapore i tillegg til hovedkontoret i Bekkjarvik.

19 over 100 millioner

Tore Dalseide er også styreleder i Austevoll Næringsråd, et verv han overtok etter Magnus Stangeland for to år siden.

- Jeg er ganske imponert over aktiviteten i kommunen. Vi har 19 bedrifter med over 100 millioner i omsetning. Offshorerederiene her har en flåte på mer enn 100 skip, som opererer over hele verden. Kommunen har en rimelig stor maritim industri pluss fiskeindustri. Kommunen er i sterk vekst, men har fortsatt bare 4500 innbyggere. For spøk pleier jeg å si at vi burde vært 30.000-50.000 skulle vi fylt alle aktivitetene med egen arbeidskraft.

Dynamisk miljø

Førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Universitetet i Nordland forsker på gründervirksomhet og entreprenørskap. Han sier statistikken er en indikasjon på stor gründeraktivitet, men først og fremst er den et bevis på et næringsliv som er svært dynamisk.

- Vi ser det samme flere steder langs kysten, for eksempel Halsa i Meløy kommune i Nordland, der forutsetningen er at du er internasjonal. Austevollingene har skapt et spesialisert næringsliv med hele verden som lekegrind.

Bullvåg peker på at austevollingene har høy kompetanse innen fiskeri, havbruk og offshore, og dette fortrinnet brukes for alt det er verdt. Samtidig er det en relativt liten krets som skaper det meste.

- Det er kanskje 70–80 personer som står for drivkraften. Disse er til gjengjeld svært effektive økonomiske aktører. De driver moderne, skaper selskaper for å håndtere risiko, er partnere rundt omkring og opererer på en rekke arenaer. Ved å delta i investeringer utenfor eget område, tiltrekker de seg også kapital fra andre regioner og utlandet.

- I Austevoll ser vi folk med visjoner som vil noe, med et bestemt persongalleri bak. Jeg tror det i stor grad handler om både arv og miljø, en livsstil og ikke minst familien som rekrutteringsbase, sier Bullvåg.

— Logisk

Ordfører Helge André Njåstad i Austevoll finner ingen grunn til å heve øyenbrynene over at kommunen havner i toppen av etablererstatistikken.

— Er ikke det helt logisk det da, spør ordføreren retorisk.

Og uten å vente på svar legger han i vei med å forklare at austevollingene alltid har vært vant til å klare seg selv. Når de først hadde klort seg fast på holmene vest i havet, måtte de også skape verdiene som skulle til for å overleve.

Nyskaperholdning

— Jeg tror det er viktig å trekke frem den unike kulturen her ute. Her er det lov å lykkes, og vi hjelper også naboen så han skal lykkes. Vi har fått en grunnholdning for å skape nye ting, og vi har flere miljø her ute som gjensidig hjelper hverandre frem, sier Njåstad.

Han legger til at Austevoll har et næringsliv som gjør seg bemerket over hele verden. Innenfor fiskeri, havbruk og offshore er kommunens bedrifter helt i front, og dette er en posisjon de skal beholde.

— Jeg er imponert over hva de får til i Austevoll. Vi har stor pågang derfra og bruker relativt mye penger i kommunen, både som lån og tilskudd, sier direktør Nina Broch Mathisen i Innovasjon Norge Hordaland.

Hun trekker frem engasjementet og skaperkraften, dessuten at næringslivet i kommunen er svært internasjonalt rettet.

— Vi ser en stor aktivitet både i nyetableringer og innen eksisterende bedrifter. Kommunen har noen store gode selskaper, og fra dem blir det også spinoff.