Forrige uke la Regjeringen frem klimameldingen, hvor økt skogplanting trekkes frem som viktig for å fange CO2. Senterpartiet har tidligere tatt til orde for planting av 5 millioner dekar granskog som et godt klimatiltak.

5 millioner dekar gran vil i så fall øke CO2-opptaket med opp til 12 millioner tonn årlig – like mye som den norske bilparken slipper ut.

1,25 milliarder trær

5 millioner dekar – eller mål – skog tilsvarer arealet til hele Akershus fylke. Men hvor mange trær er det egentlig? Spørsmålet går til Kjersti Holt Hanssen, forsker i skogproduksjon ved Norsk Institutt for skog og landskap:

— Det vil variere litt. På god mark på Vestlandet er det vanlig å plante mellom 200 og 250 granplanter pr. dekar, sier Holt Hanssen til Bergens Tidende.

Et raskt regnestykke viser at planting av 5 millioner dekar skog kan utgjøre nærmere 1,25 milliarder nye trær.

Det er inn i granskogen mye trær, mener miljøorganisasjonen WWF. De frykter klimatiltaket vil føre til nedplanting av norsk kystlandskap.

- Ulovlig, mener WWF

— Planting av ny skog er ikke bare et kontroversielt klimatiltak, det vil også gå på bekostning av naturmangfold, kulturlandskap, friluftsliv og turisme, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF.

Organisasjonen mener at en omfattende nyplanting av gran vil ødelegge Kyst-Norge slik vi kjenner det i dag. Dessuten vil planting av fremmede treslag være direkte i strid med både den norske naturmangfoldloven og konvensjonen om biologisk mangfold.

— Gran må regnes som en innført art på Vestlandet og i Nord-Norge. Den er dominerende og har stort spredningspotensial. Planting av gran i disse områdene vil derfor være i strid med den internasjonale konvensjonen for biomangfold, sier Jensen.

WWF peker på at man allerede i dag bruker store summer på fjerning av sitkagran, for eksempel i Fitjarøyene i Hordaland.

—  Vi er ikke imot miljømessig, forsvarlig norsk skogbruk, men vi vil advare på det sterkeste mot en massiv nedplanting av norsk natur, sier Jensen.

- Fantastiske vekstforhold

Den bekymringen deler ikke skogforskere ved Norsk Institutt for Skog og landskap.

—  Det skjer allerede store endringer langs kysten, og spørsmålet er hva som er best eller verst. La kystlandskapet gro igjen med bjørk og kratt, eller satse på brukbar skog i enkelte arealer, sier Bernt-Håvard Øyen.

Han mener skogplanting langs kysten kan være lurt så lenge man velger ut de riktige arealene.

— Det er fantastisk flotte vekstforhold langs kysten og fjordene, og de vil bare bli enda bedre med et varmere klima, sier Øyen.

Da skogplantingen i Norge var på topp for 50 år siden, ble det plantet 120 millioner trær i året – stort sett gran.

Det sier Sps miljøpolitiske talsmann på Stortinget, Erling Sande. Han mener det setter partiets forslag i riktig perspektiv.

— 1,25 milliarder trær kan høres mye ut. Men det er likevel ikke så dramatisk hvis vi ser det i historisk sammenheng, sier Sande.