• Idioter, tordner 76-åringen. - Helt klart ulovlig, sier ekspert.

Bevegelseshemmede Ingmar Liseth går rundt i hagen og betrakter hva den nye naboen har gjort.

— Idioter! De gravde opp noe som var fullt av gift. Det ligger i fjæren min. Der har det ligget i nesten ett år. Og før hadde jeg aldri plager med kloakken. Den gikk rett i sjøen. Men de kom og skar av røret. Jeg ble forbannet, de har lovet og lovet å ordne opp, sier Liseth.

Viken innerst i turistperlen Kalvåg på øyen Frøya i Bremanger har vært et byggefelt i to år. 76-åringen har mistet en båtstø og i stedet fått åpen kloakk og miljøgifter som kobber og TBT rett utenfor stuedøren.

Huset har stått der i flere generasjoner, mens høringen om utbygging av fritids- og boligområde i strandsonen og tilhørende småbåthavn startet i 2008.

FØR: Slik så det ut i Buvika før byggearbeidene startet. Ingmar Liseths hus ligger innerst i viken.
FRA REGULERINGSPLANEN

Giftige stoffer

Planen var å reise to bygg med til sammen 28 boenheter i turistperlen Kalvåg.

For å få det til, ba Gravdal Prosjektutvikling i 2011 om å få mudre 5000 kvadratmeter innerst i viken der Ingmar Liseth bor.

Ifølge Fylkesmannen viste en sedimentgransking at særlig det øverste laget av mudringsmassene var betydelig forurenset av kobber, TBT og 16 PAH.

Kobber og kobberforbindelser kan selv i små mengder være giftige, og de kan lagres i kroppen. Enkelte kobberforbindelser kan gi akutte skader på mage, tarm og lever, noen ganger med dødelig utgang.

Bunnstoffet TBT er enda verre, ifølge fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet. Det ble også forbudt for flere år siden.

— Det er det desidert mest potente stoffet. Det er veldig små mengder som skal til for å ødelegge hormonsystemet til sjødyr. Det kan også ødelegge immunforsvaret til mennesker, sier Schulze.

Barn bør ikke leke der

En rapport fra NGI om småbåthavner i fjor viste at TBT er så farlig og utbredt mange steder at barn bør ikke leke der.

MILJØGIFT-EKSPERT: Fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.
JO STRAUBE, NATURVERNFORBUNDET

— Dessuten får du den velkjente cocktaileffekten med flere miljøgifter som virker sammen. Dette er en grotesk sak og helt klart ulovlig. Bildene er veldig illustrerende og provoserende. Det virker som de har et horn i siden til han som bor i bukten der når de velger å legge all giften rett foran huset. De tar verken naboskapet eller miljøet på alvor. Hele utfyllingen av bukten virker stygg, sier marinbiologen.

Fylkesmannen ga i 2011 tillatelse mot at «det skal gjennomførast tiltak for å hindre/redusere spreiing av ureina sediment/partiklar frå mudringa ut i hamnebassenget» og la til at «land-deponiet må sikrast mot utlekking».

Ifølge Ingmar Liseth har miljøgiftene ligget åpent i snart to år, før de sist fredag ble delvis sikret med presenning.

— Dette må jo bryte også med helt vanlige byggeregler. Entreprenørene skal ha et internkontrollsystem som gjør at sånne ting ikke skal foregå. Vi kan bare lure på hvordan de går frem i andre saker, sier Per-Erik Schulze.

Fylkesmannen sier at de ikke har ført tilsyn med utbyggingen, men Naturvernforbundet vil nå kreve kontroll.

«Send det til entreprenøren»

— Jeg venter at de gir en kort frist til å utbedre. Dette må ordnes opp i lynkjapt. Hvis det blir liggende særlig lenger, er det fristende å grave opp dritten og sende den hjem til entreprenøren. De kunne bare lagt på en byggefiberduk og sandmasser på toppen. Da får du isolert det. Så må du ha kontroll på avrenningen, sier Per-Erik Schulze.

Ingmar Liseth var en av flere som leverte innsigelse til omreguleringsplanen, der ambisjonene etter hvert er blitt betydelig redusert. Han ba om å få hevet deler av tomten inklusive et uthus siden utfyllingen på nabotomten var tegnet inn på et høyere nivå. Ingenting har skjedd.

«Det er sjølvsagt at tiltaket vert utforma slik at det tilfredsstiller krav vil estetikk og tryggleik. Dette vert elles å drøfte mellom grunneigar og tiltakshavar, og detaljløysing bør framgå av byggjemelding», konkluderte Bremanger kommune i 2010.

VENTER PÅ SVAR: Nevøen Jan Helge Restad klaget på den åpne kloakken i oktober i fjor.
ØYSTEIN TORHEIM

Planbeskrivelsen fra 2009 viser at utbygger allerede da var klar over at «Liseth mener at vi griper inn på hans eiendom». De skrev til kommunen:

«Noe taes hensyn til, noe ikke. Slik er en planprosess.»

Åtte måneder uten svar

— Det er et summarium av de sjeldne. De har fått et løyve og så har det vært tut og kjør. Dette er en årelang overkjøring av min onkels liv og eiendom i Buvika, og en behandling som står til stryk. Det er bare å få plass til turistene, det er det viktigste, sier Liseths nevø Jan Helge Restad.

På vegne av onkelen klaget Restad i oktober til kommunen på den åpne kloakken. Han har ikke fått svar.

Restad er også aktiv i båtlaget, en av de andre partene som var negative til utbyggingen. Båtlaget mente at forvaltningsloven ble brutt fordi de ikke fikk svar på brev, og at planfremlegget tok for lite hensyn til deres interesser.

— Hadde det vært gjort ordentlig, så var det helt greit. Da hadde det blitt et løft for området, sier han.

Fylkesmannen skal følge opp

Overingeniør i Fylkesmannens miljøavdeling, Anne Sigrid Loftesnes Harjo, sier at Gravdal Prosjektutvikling har fått tillatelse til å ta opp urene segmenter fra sjøbunnen og deponere dette på land.

— Vi har fått midlertidig tilbakemelding på det som er gjort, men har ikke vært der ute og sett selv, og er ikke kjent med situasjonen pr. nå. Tillatelsen gjelder ut august i år. En befaring på stedet er et tiltak vi kan gjøre for å se om vilkårene blir fulgt, og noe vi vil vurdere, sier Harjo.

Hun sier at organiske miljøgifter ikke er uvanlig å se i småbåthavner, og at det er lov til å legge dette på land i påvente av endelig deponering. Men det krever at miljøgiftene er tildekket og pakket inn, så det ikke er fare for at noe lekker ut.

FRA IDYLL TIL MARERITT: Nabotomten til Ingmar Liseth er forvandlet fra en vik til en byggeplass. Nylig kom arbeidene i gang igjen etter en periode med stillstand.
ØYSTEIN TORHEIM

— Vi skal følge opp saken og høre hva status er nå og etterspørre ytterligere bilder og dokumentasjon. Men slik jeg ser det nå, har de gjort som de skal, sier Harjo.

- Positivt for miljøet

Det er Gravdal Bygg, et annet datterselskap i Gravdal-gruppen, som har stått for arbeidet med å ta opp mudringsmasse fra sjøen og fylle opp tomten for byggherren i Buvika.

— Det vi har gjort må jo være positivt for miljøet i Buvika. Vi har fjernet miljøgifter og kloakk fra sjøen, sier daglig leder Håvar Lundekvam, og utdyper:

— Vi har tatt opp mudringsmasse fra sjøen og deponert det på land i tråd med kravene fra Fylkesmannen. Kloakk fra det nevnte huset har i alle år gått rett i sjøen. Som følge av prosjektet blir kloakken lagt om og tatt inn i offentlig kloakkanlegg, sammen med kloakk fra byggene som skal settes opp på tomten når dette er etablert, sier Lundekvam.

Han sier at miljøgiftene ved Liseths tomt er pakket inn i duk og at de etter hvert skal dekkes til med masse.

— Det er umulig at det kan lekke ut derfra. Alt er i tråd med kravene fra Fylkesmannen, sier Lundekvam.

Tips om liknende saker? Send SMS/MMS til 2211, eller skriv e-post

FRA IDYLL TIL MARERITT: Nabotomten til Ingmar Liseth er forvandlet fra en vik til en byggeplass. Nylig kom arbeidene i gang igjen etter en periode med stillstand.
ØYSTEIN TORHEIM