Det er få signaler om at boligmarkedet snur. Eiendomsprisene steg med 2,6 prosent fra juli til august i Bergen. Siden august i fjor er prisstigningen syv prosent. Det er litt over snittet for resten av landet, viser tall fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF).

Studenter løfter prisen

— Dette er et resultat av flere faktorer. Det er knappheten på boliger, stor kjøpekraft, lav rente og ikke minst at Bergen er en studentby. Det siste har preget prisene i sommer, sier administrerende direktør Rune Hansen i Eiendomsmegler Vest.

Hansen forklarer at det er mange studenter som har konkurrert om relativt få boliger på ettersommeren. Det har drevet prisene opp.

— Dette er gjerne foreldre/besteforeldre som hjelper sin unge i gang i boligmarkedet. Vi ser en klassisk utvikling etter ferien der prisene har steget ytterligere fordi det har vært relativt få boliger på markedet, sier Rune Hansen.

Utflating

Hansen tror mye av årets prisstigning er hentet ut med om lag syv prosent vekst til og med august.

— Tradisjonelt tas mye av prisstigningen ut tidlig på året. I høst tror jeg det vil komme flere boliger for salg og vi får en utflating i prisene mot slutten av året, sier Hansen.

Ifølge statistikken fra EFF er det eneboligene som stiger mest i pris fra juli til august totalt sett. I Bergen er veksten for eneboliger 4,6 prosent. For landet som helhet er veksten 6 prosent. Delte boliger i Bergen øker med fem prosent fra juli til august. Tilsvarende tall for hele landet er 5,3 prosent. Leiligheter har en prisvekst i samme tidsrom på 1,4 prosent. Årsveksten er på seks prosent for leiligheter totalt i Bergen.