Avtalen innebærer et generelt tillegg på 1,50 per time, et lavtlønnstillegg på 1 krone timen, samt en lav— og likelønnspott på 50 øre timen. Avtalen går nå til uravstemning både blant Fellesforbundets og NHOs medlemmer innenfor Riksavtalen.

Jostein Hansen, forhandlingsleder i NHO Reiseliv, sier forhandlingene var vanskelige.

— Vi tror imidlertid at næringen er tjent med den løsningen som nå går til uravstemning, fremfor konflikt, sier han.