-Vi mener det er for tidlig å åpne for pressestøtte til nettavisene. Derfor vil regjeringen ikke gå inn for en slik endring i Mediemeldingen som legges fram kort tid etter valget, sier Ingebrigtsen.

I Mediemeldingen går regjeringen inn for å etablere en fast struktur for pressestøtten for fem år framover. Etter den tid vil utviklingen i informasjonsstrømmen klarere vise om det vil bli aktuelt å ta nettaviser inn under støtteordningen.

Regjeringen vil gå inn for å øke pressestøtten til det Ingebrigtsen kaller et "historisk høyt nivå" på nærmere 250 millioner kroner. Økningen fra årets 180 millioner kommer delvis for å kompensere for bortfallet av det offentliges plikt til å rykke inn stillingsannonser i alle avisene, en omlegging som særlig vil merkes i nummer to-avisene.

-Alle avisene vil i tillegg få en realøkning i pressestøtten, sier Roger Ingebrigtsen.