Flertallet (Høyre, Frp, V) la frem et forslag om at fylkestinget skal se på hele hurtigbåtnettet i fylket og i den sammenheng vurdere om hurtigbåten mellom Knarvik/Frekhaug og Bergen skal få tilskudd.

— Men da går det fort et par måneder, og det hurtigbåten trenger er penger nå. Dette er et veldig populært tilbud i Nordhordland, men så lenge det er så dyrt og usikkert, tør ikke pendlerne satse på det, sier Pål Kårbø (KrF).

Han har kjempet for at BNR skal få driftstilskudd, og har fått tilslutning fra resten av opposisjonen.

— Dette blir for vanskelig og byråkratisk. Jeg er sikker på at det er mulig å finne en løsning for denne båtruten, sier Ruth Grung (Ap).

BNR har lenge hatt konsesjon på båtruten til Nordhordland, men har vært misfornøyd med betingelsene. Nå må passasjerer på båten betale 58 kroner for en vei, mot 34 på bussen. Årsaken er at BNR ikke mottar tilskudd fra fylkeskommunen.

5. desember startet BNR opp ruten, men så langt har det vært få passasjerer. Månedskortene er 1000 kroner dyrere enn bussen, og heller ikke samkjørt med Skysskortet.

De styrende partiene mener det vil være et brudd med konsesjonsvilkårene å gi BNR direkte driftstilskudd, men lover å legge til rette for korresponderende busser. Prisen vil de derimot ikke gjøre noe med.

Bør den nye båtruten få støtte? Si din mening i kommentarfeltet!