— Først må vi få på plass de nye kampflyene F 35 . Deretter blir det aktuelt med ubåter. Derfor går vi inn for å levetidsforlenge de seks båtene av Ula-klassen vi har , sa Sunde da han i dag la frem sine fagmilitære råd til forsvarsminister Espen Barth Eide. Til våren kommer regjeringen med sin langtidsplan til Stortinget. Det er ingen grunn til å tro at den vil ha andre planer for ubåtvåpenet en de forsvarssjefen lanserer.

Men Sunde var svært klar på betydningen av ubåter, ikke minst for å forhindre konflikter, ved å være avskrekkende for andre fra å bruke makt mot Norge.

— Strategisk avskrekking er et sentralt virkemiddel i håndteringen av eventuelle konflikter, mener Harald Sunde.

Sjøforsvaret: ett minutt

I sin nesten time lange gjennomgang av sin rapport, brukte forsvarsministeren rundt ett minutt på Sjøforsvaret. Resten gikk til flykjøp, flybaser, hæren og heimevernet.

Sunde fortalte at Sjøforsvaret nå er ferdig med sin omstilling, og har den struktur og de fartøyer det skal ha. Han kommenterte ikke dagens oppslag i Bergens Tidende, om at det ligger fartøyer til en verdi av 25 milliarder ved kai, delvis på grunn av mannskapsmangel.

— Hva er din plan for å bemanne disse fartøyene, og få dem i stand til å seile?

— Vi har fem fregatter, og mannskap til å bemanne 3,5 av disse. Det er det samme som Stortinget vedtok da disse ble kjøpt. Vi må drive på et nivå som ikke sliter ut mannskaper og materiell, men at vi alltid er klar enhver innsats. Våre mineryddere er stadig ute i skarpe oppdrag, senest nylig i Frankrike, der de fant miner både fra første og andre verdenskrig.

Vi gleder oss også til å få korvettene i Skjold-klassen klare til sine oppdrag, med sin betydelige våpenrekkevidde, sensorer og kommunikasjonsmuligheter, sa Sunde, som hadde en nyhet til Sjøforsvaret:: Det blir i neste periode, rundt 2016, kjøpt og innført et nytt logistikk- og transportfartøy, som skal bidra til at Marinens innsatsevne opprettholdes i operasjoner med store avstander og over lengre tid.

Ut over dette hadde forsvarsjefen ingen tanker om hvordan han skal få mannskap og offiserer nok til å bemanne alle de fartøyene som nå ligger ved kai og i opplegg, i Bergen og i Mandal.

Si din mening i kommentarfeltet under!