Bare 52 av de 400 mest formuende personene i Norge er kvinner, viser Kapitals årlige formuesoversikt.

— Det har skjedd utrolig mye med likestilling på veldig mange felt. Det er flere og flere kvinner i styrer og i næringslivet, men når det kommer til formue, ser det ut til å gå langsomt. Norske kvinner eier veldig lite, sier Ragnhild Steen Jensen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Rikest blant kvinnene på listen er Helene Odfjell (44) på en 18. plass. Formuen er beregnet til å være på 5 milliarder kroner.

- Sønnene får aksjene

Helene Odfjell lever et anonymt liv i London og er medeier i det bergensbaserte Odfjell Drilling-konsernet. Hun eier 66 prosent av selskapet som hun overtok etter sin far, Abraham Odfjell. Søsteren Marianne (39) eier resten og ligger på 51. plass på Kapitals liste.

Forsker Steen Jensen tror kvinner er underrepresentert fordi menn og kvinner tradisjonelt har arvet forskjellige ting.

  • Døtrene har kanskje arvet smykker og penger, mens sønnene fikk aksjer i bedriften og tok over den daglige driften, sier samfunnsgeografen.

Kvinnene har arvet

Mens mange av mennene på listen har bygget seg opp fra null i formue, er dette bare tilfellet for 2-3 av kvinnene.

Gry Alsos, bedriftsøkonom og forsker ved Nordlandsforskning, tror en svak gründerkultur blant norske kvinner har skyld i dette.

  • Rundt 25 prosent av dem som starter egen bedrift, er kvinner, og det har vært slik ganske lenge, sier Alsos.

Begge de to forskerne peker på at kvinner også tradisjonelt starter bedrifter med mindre vekstpotensial enn menn fordi de satser innen servicesektoren.

  • For å komme på listen må en kvinne først gjøre det uvanlige å starte en bedrift med stort vekstpotensial og høy risiko. Og så må i tillegg alt klaffe. Det skal litt til, sier Alsos.

Ser endringer

Hun tror det før eller siden vil dukke opp en kvinnelig gründer på topp-ti-listen (se fakta), men at det vil ta lang tid.

  • Jeg tror ikke underrepresentasjonen av kvinner er genetisk. Det handler om grunnleggende ting som utdanning og normer vi har om å være en god mor. Det er en veldig treg prosess å endre dette, mener Alsos.

Begge forskerne tror vi i første omgang vil se mer av rike kvinner som Celina Midelfart og Odfjell-søstrene på listene. Dette er døtre som arver penger og fortsetter å aktivt forvalte disse midlene.

  • I tillegg er det flere og flere kvinner som tar økonomisk og teknisk utdanning. Så det skjer endringer, men det går for sakte, sier Alsos.

Mohn rikest lokalt

Blant mennene er det Trond Mohn som er rikest av de lokale. Formuen hans er beregnet til 9,5 milliarder - et fall på 2,9 milliarder fra 2008. Generelt viser Kapitals oversikt at Norges 400 rikeste er blitt betydelig «fattigere» som følge av finanskrisen. 100 milliarder kroner har forsvunnet.

Spar Shipping-eier Helge Eide Knudsen er nummer 26 på listen med sine 4,4 milliarder i formue.

Jebsen-familien er også helt i toppen etter et kjemperesultat i fjor. Rikest er Hans Peter Jebsen med en formue på 3,4 milliarder. Det gjør ham til nummer 34 på listen. Kristian Jebsen har en formue på 3,35 milliarder og er nummer 37.

Delta i likestillingsdebatten her. Si din mening.