— Problematisk, mener kvinnepolitisk leder i Bergen SV, Tina Åsgård.

Tirsdag ble søkerlisten til stillingen som havnedirektør i Bergen offentliggjort. Kun menn er lystne på jobben. Styreleder Gunnar Bakke sa seg godt fornøyd med søkerne.

— Det bør være flere å velge mellom blant disse. Det er god alderspredning og en søkerliste med mange ulike bakgrunner, sa han til bt.no.

Forbausende kommentar

Åsgård reagerer.

— Det forbauser meg at styreleder Gunnar Bakke synes dette er en god og mangfoldig liste.

Hun mener det videre arbeidet i jakten på den nye havnesjefen ikke bør starte før det finnes kvinner blant kandidatene. Firmaet Headvisor er engasjert av havnevesenet for å finne kandidater til jobben.

— Det finnes opplagt kvalifiserte kvinner til en slik jobb. Jeg stusser derfor over jobben Headvisor har gjort eller det oppdraget det fikk av havnevesenet. Jeg vet ikke hva slags kriterier som ble lagt til grunn da rekrutteringsselskapet ble hyret, sier hun.

Bør gå en ny runde

Åsgård var leder av Likestillingsutvalget i Bergen kommune.

— Der behandlet vi blant annet ansettelsessaker. Dersom det ikke var kvinner på søkerlisten, sendte vil saken tilbake og ba dem finne noen kvinner, slik at de hadde noen å velge mellom. Jeg mener Gunnar Bakke kan oppfordre Headvisor til å ta en ny runde og utvide søkerlisten med kvalifiserte kvinner, sier Åsgård, og legger til:

— Det er opplagt at det finnes kvalifiserte kvinner til en slik direktørjobb. Det ser vi også ved å se på kvalifikasjonene til mennene på listen. Etter min mening er detbehov for en direktør som evner å rydde opp i de store arbeidsmiljø- og organisasjonsproblemene BOH har. Det er ikke en kompetanse bare menn har, sier hun.

Partner i Headvisor, Jan Tveit, sier han ikke kan gi bt.no et godt svar på hvorfor det ikke er noen kvinner som har søkt.

— Jeg skulle gjerne sett at det var kvinner på denne listen, men det er det altså ikke.

Han er selv overrasket over at det kun er menn på listen.

— Det er flere dyktige kvinnelige ledere som kunne gjort en god jobb som havnedirektør.

Styret må bestemme

Han vil ikke legge seg opp i hvorvidt det bør tas en ny runde for å innhente kvinnelige kandidater.

— Vi har en løpende dialog med havnestyret, og dette er ting de må vurdere. Vi gjør det vi blir bedt om, sier Tveit.

Styreleder Bakke sier de ikke bestemmer hvem som søker eller ikke søker.

— Jeg vet at det finnes kvinner som er mer enn dyktige nok til å søke her, men det er ingen som har søkt.

Han sier det ikke ville vært unaturlig at kvinner hadde søkt på denne jobben.

— Men jeg har ikke reflektert mye over hvorfor det ikke er noen her.

Han sier styret må ta en vurdering på kravet fra Åsgård om at det må gjennomføres en ny runde for å få på plass kvinnelige kandidater.

— Men foreløpig tar vi utgangspunkt i søkermassen som ligger der.

Hvorfor er det ingen kvinner som søker på denne jobben? Si din mening under!