Både Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag var fornøyd med resultatet etter at journaliststreiken ble avverget natt til fredag.

1709 journalister sto klare til å gå ut i streik dersom lønnsmeklingen ikke førte fram. Etter under to timers overtidsmekling var imidlertid arbeidskonflikten avverget.

— Det gikk forholdsvis raskt. Vi hadde en meget målrettet meklingsmann som styrte prosessen i mål på en veldig god måte, sier styreleder Ivar Rusdal i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) til NTB.

Journalistene ville ha et ekstra lønnstillegg for å ta igjen forspranget andre yrker har fått de siste årene. Rammen for oppgjøret ble til slutt på 3 prosent. Oppgjøret er på 9.827 kroner i gjennomsnitt.

- Innhenter etterslepet - Vi er veldig glade for å unngå konflikt og at vi nå har startet å innhente lønnsetterslepet for journalistene, sier NJ-leder Elin Floberghagen til NTB.

Både hun og Ivar Rusdal var meget fornøyde med at en hardt presset mediebransje slipper unna streik.

— Nå skal det være lokale forhandlinger, og kampen for å snu lønnsutviklingen er ikke over, sier Floberghagen.

Meklingsmann Elisabeth Stenwig la fram en skisse til løsning klokken 1. Halvtimen senere samlet NJ og MBL seg for å godta skissen.

- Velter ingen Mediebedriftenes Landsforening mener oppgjøret er godt for journalistene, og at det ikke er av en karakter som kan velte økonomisk pressede mediebedrifter.

— Jeg kan ikke forestille meg at dette oppgjøret skal gjøre det. Men det er klart at det ikke er sikkert at alle medlemmene våre er like fornøyde. I lokale forhandlinger vil noen få større og noen en mindre belastning. Sånn er det bare, sier Rusdal.

— Vi er glade for at vi klarte å holde oss på en ramme på om lag 3 prosent. I det store og det hele er vi godt fornøyd. Noen barrierer skulle vi komme oss over, men vi er glade for at vi kom i mål raskt. Meklingsdamen skal ha ros for at hun styrte prosessen i mål, sier MBL-toppen. (©NTB)

FAKSIMILE FRA FANAPOSTEN