— Detteer en særdeles positive nyheter til alle i Nordhordland som bor i tilstøtendeområder til Mongstad. Det er også veldig positivt for Teknologisenteret somskal fortsette og videreutvikle prosjektet med CO2-fangst, siermiljøvernminister Erik Solheim.

I går ble det klart at helsefaren ved bruk av aminer i CO2-fangstener mindre enn fryktet. Det bekrefter Klima- og forurensningsdirektoratet(Klif).

Det var Miljøverndepartementet som ba Klif melde fra nårhelse- og miljøproblemene rundt fangsmetoden på Mongstad var avklart. Dendokumentasjonen kom i går.

— Betyrdette at investeringsbeslutningen kan foretas før 2016?

— Jegvil ikke si noe detaljert om fremdriften, men vi skal umiddelbart ta kontaktmed Olje- og energidepartementet for å få fortgang i prosjektet.

Statsråden sier det var riktig å utsette beslutningen pågrunn av usikkerheten rundt helsefaren ved bruk av aminer i CO2-fangst.

— Detvar en helt nødvendig utredning, vi kunne ikke ta noen sjanser. Nå viser detseg at kreftfaren er mindre enn fryktet, og det er vi glade for.

— Kandette får betydning også for de planlagte gasskraftverkene i Fræna og iHammerfest?1

— Deter vanskelig å slå fast noe om dette nå, i denne omgang er det positivt at vikan forsere planene og utbyggingen på Mongstad, sier miljøvernminister ErikSolheim.