Konsernet bak Alsaker Fjordbruk økte i fjor driftsresultatet fra 172 til 245 millioner kroner. Administrerende direktør Gerhard Meidell Alsaker tar likevel ikke av.

— Det var et veldig godt marked, så vi burde hatt bedre tall. Driftsmarginen var ikke høyere enn der den har ligget rundt historisk sett, sier han.

Rammet av PD

For ordens skyld, 245 millioner i driftsresultat av en omsetning på 807 millioner kroner tilsvarer en driftsmargin på 30,4 prosent.

Ifølge Alsaker ble fjorårsresultatet i første rekke trukket ned av flere nye utbrudd av fiskesykdommen pancrease disease (PD) og nye soner for brakklegging i Sunnhordland. Sistnevnte vil også påvirke årets resultat.

Optimist

— I første halvår har vi måttet forsert en del slakting for å tilpasse oss de nye produksjonssonene, sier Alsaker.

Han er likevel optimist.

— Selv om lakseprisene har vært nedadgående de siste ukene er det et vesentlig bedre marked enn i fjor.

Årsresultat i Alsaker (konsern, tall i millioner kroner)

  2010 2009
Driftsinntekter 806,7 668,4
Driftsresultat 245,3 172,3
Res. før skatt 240,8 182,9