• Da Olaug Line (29) kom fra Oslo til jobb i Eni for vel tre år siden, ble selskapets gunstige låne-ordning nøkkelen inn på boligmarkedet.– Jeg hadde en bedre sjanse og det ble lettere for meg å få bolig. Og når jeg oppgraderte til enebolig, kunne jeg få den boligen jeg ville ha FOTO: Pål Christense

Ingen boligrente for oljeansatte

Olaug Line har ny enebolig og bil sponset av Eni Norge.