Diplomatkilder opplyser til AFP at Spania, Italia og Portugal motsetter seg en koordinert rekapitalisering av banker i store problemer. Landene mener prisen er for høy. Det anslås at bankene trenger minst 100 milliarder euro i ny kapital. EU-kommisjonen mener bankene må øke egenkapitalen sin til minst 9 prosent.

Banker som ikke klarer å hente inn nok kapital i markedet eller hos nasjonale regjeringer, må henvende seg til eurosonens midlertidige krisefond EFSF.

Kraftig forverret

Men en avtale om ny kapital til bankene er nært knyttet til striden om hvor store tap private kreditorer skal måtte ta på gresk gjeld. EU presser derfor bankene til å nedskrive den greske gjelden med minst 50 prosent.

Ifølge en rapport laget av eksperter fra Det internasjonale pengefondet (IMF), EU og Den europeiske sentralbanken (ECB) har den greske økonomien forverret seg kraftig de siste månedene.

Dersom ikke långiverne godtar mye større tap, vil Hellas trenge minst 252 milliarder euro i lån de neste årene, kommer det frem i den strengt hemmelige rapporten som NTB har fått tilgang til.

Dobbelt så stort

Beløpet er over dobbelt så stort som de 109 milliardene Hellas fikk i en lånepakke i sommer.

Private eiere av gresk gjeld er derfor under kraftig press om å ta større tap enn de 21 prosentene som ble avtalt i juli. En fersk analyse sier en nedskriving på «minst 60 prosent» kan bli nødvendig. Men bankene stritter imot kravet og sier «En avtale er en avtale».

Et problem er at dersom ikke bankenes tap blir ansett å være frivillig, vil kredittvurderingsbyråene stemple Hellas konkurs. Enkelte tar nå til orde for å tvinge bankene til å ta tapet og kalle en spade for en spade.

— Hvem er det uansett som tror et tap på 50 prosent er frivillig? sier en tysk tjenestemann.

Tyskfransk strid

Lørdag kveld skulle Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Nicolas Sarkozy møtes over middag i et forsøk på å løse striden om en styrking av det midlertidige krisefondet EFSF. Dette er den hardeste nøtten å knekke i dragkampen om krisetiltakene for eurosonen.

Merkel har lovet tyske skattebetalere at hun ikke vil bidra med flere milliarder til EFSF, så de to lederne forsøker nå å finne en annen måte å styrke fondet på.

Det er fremgang i samtalene, men det vil ikke komme noen beslutning før onsdag, var Merkels budskap lørdag kveld.

EUs ledere møtes til toppmøter om eurokrisen både søndag og kommende onsdag.

EFSFs muskler må pumpes opp for å dempe spekulasjonene mot Italia og Spania. Renten landene har måttet betale for å låne penger, har steget til farefulle høyder de siste månedene.