I sitt nest siste kvartalsresultat har han en vekst i resultatet på 101,4 prosent i forhold til samme periode i fjor. I kroner og øre blir resultatet etter tap 107 millioner.

1. juli overtar tidligere konsernsjef i Tide, Dagfinn Neteland, som regionsjef for banken her vest.

Fryktet finanskrisen

— I en periode tidligere i finanskrisen fryktet jeg det verste, men det har så langt gått bra. Vi har en god kundemasse, sier Inge Støve.

Divisjon Vest av Nordea Bank Norge omfatter markedsområdene Hordaland, Sunnfjord og Sogn med 15 kontorer og 160 årsverk. Støve er godt fornøyd med resultatet.

Ifølge Støve viste utlån i personkundemarkedet en vekst på 2,6 prosent i kvartalet, mens utlån i bedriftsmarkedet viser nedgang på 3,2 prosent.

Samlet utgjør utlånene 37,8 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Mer penger på bok

Også innskuddssiden var i vekst i personkundemarkedet. Den var på 3,3 prosent. Innskuddsveksten i bedriftsmarkedet landet på 6,7 prosent. Innskuddene utgjør 13,8 milliarder.

Region Vest sine driftsinntekter økte med hele 48,3 prosent til 253 millioner. Driftskostnadene økte med 7,5 prosent til 110 millioner. Resultatet ble 143 millioner. Det er mer enn en dobling med 109,3 prosent.