Industrisysselsettingen er i ferd med å nærme seg nivået fra toppåret 2007, ifølge maiutgaven av Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane, som blir offentliggjort i dag. I løpet av det kommende året vil næringslivet skape cirka 8400 nye jobber, mange av dem i industrien.

Nav har spurt nesten 1500 bedrifter for å avdekke stemningen i næringslivet, og konkluder med stigende optimisme over alt, også i industrien.

— Tendensen er definitivt oppadgående, sier daglig leder Bjørn Øvsthus i Mjøs Metallvarefabrikk på Osterøy. Selskapet lager vakuumpumper til toalettanlegg, og tar dessuten oppdrag for flere av de store industribedriftene, som Rolls-Royce og Wärtsilä. Bedriften kom gjennom finanskrisen uten permitteringer, og har 51 ansatte. Om ett år håper Øvsthus at de er flere, men sier samtidig at markedet ikke er like opphetet som i 2007.

— Vi kaller det en kontrollert oppgang, sier Øvsthus.

Konklusjonen i Næringsbarometeret stemmer med inntrykket fra hele landet, ifølge direktør Knut Sunde i Norsk Industri.— Det avspeiler det bildet vi ser, at vi har en offshore- og leverandørindustri som har en solid ordremasse og en lengre horisont enn på lenge, sier Sunde.

At bedriftene har mye å gjøre i lang tid fremover, får dem til å tenke annerledes enn under oppsvinget rett før finanskrisen, når de skal skaffe seg mer folk for å få arbeidet unna.

— Det er en god del industribedrifter som nå ansetter i faste stillinger fremfor å leie inn folk, sier Sunde.Bygger seg mot nyerekorder

Rekordtider

Byggebransjen har snart like tykke ordrebøker som i 2007, rekordåret før finanskrisen. Dermed blir det hard kamp om de beste fagfolkene.

Jernbinder og forskalingssnekker Stanislaw Mlynarski i entreprenørselskapet Strand gjør klar for å sette opp forskalinger til gulvet i neste etasje på boligprosjektet Selvaag og Teigland Bygg og Eiendom er i ferd med å oppføre ved bybanestoppet på Nesttun. Helt inntil fjellveggen reiser han og kollegene 150 nye boliger, de første er innflyttingsklare til neste sommer.

Mlynarski kom fra Polen for ett år siden, da byggebransjen begynte å se de første tegnene til at også markedet for boliger var i ferd med å våkne til liv igjen, og fikk jobb hos Strand, der broren har jobbet i flere år. Nå er det forskalingssnekkerne som regjerer på byggeplassen, men etter sommeren rykker tømrere, elektrikere og rørleggere inn. På det travleste vil rundt 150 folk være i sving på byggeplassen.

— For ett og to år siden var det krise i bransjen. Da flyttet man ikke, men nå er det rift om folk, sier anleggsleder Gisle Klemetsen hos Strand.

I norgestoppen

Den høye aktiviteten på byggeplassen på Nesttun gjenspeiles i Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane som legges frem i dag (se fakta). 8400 nye arbeidsplasser venter bedriftene i de to fylkene å opprette i løpet av året.

Byggeaktiviteten er på vei mot samme høye nivå som i 2007, og bransjen venter høy aktivitet hele resten av dette året. Det er spesielt mange nye bygg og anlegg i og rundt Bergen som sørger for at entreprenørene må konkurrere hardere om arbeidskraften. Bare Rogaland kan vise til større vekst i byggeaktiviteten enn bergensområdet det siste året.

— Bergen er et særdeles godt marked. Det er mye å gjøre der de nærmeste årene, sier administrerende direktør Stein Ove Halhjem i entreprenørselskapet Strand.

Utbygginger som ble lagt på is under finanskrisen kommer nå på markedet.

Åtte av de største entreprenørene i bergensområdet sitter i dag med en samlet ordrereserve på over fire milliarder kroner, viser en ringerunde Bergens Tidende har gjort.

Oppdemmet behov som bygget seg opp under finanskrisen, store veiinvesteringer og høy befolkningsvekst driver opp aktivitetsnivået, ifølge administrerende direktør Ketil Lyng i Byggenæringens Landsforening.

— Vi tror vi går inn i en høykonjunktur. Det vil bli prispress i markedet og kostnaden vil gå noe opp, sier Lyng.

Dyrere å bygge

Regiondirektør Thomas Re Johnsen i NCC er enig med Lyng i at kostnadene vil gå opp.

— Dette legger selvfølgelig press på byggekostnadene, som vi forventer vil stige. Vi har vært gjennom noen tøffe år og vil ha en akseptabel fortjeneste fremover. Derfor må vi holde kostnadsnivået nede, sier Johnsen.

Ifølge Johnsen er det enn så lenge god kapasitet i Bergen innen de fleste fagområder.

— Men innenfor tekniske fag som rørleggere og elektrikere begynner presset å komme, sier han.

NCC har en anslått ordrereserve på nærmere 600 millioner kroner i Hordaland.

— Vi merker at optimismen er tilbake både hos private og offentlige byggherrer. Man er villig til å investere og sette i gang med nye prosjekter, sier Johnsen.

Spår oppgang

Administrerende direktør Atle Ulveseth i Brødrene Ulveseth er helt enig i Næringsbarometerets spådom om at aktiviteten i byggebransjen er på vei tilbake til rekordnivået fra 2007.

— For vårt vedkommende stemmer det, sier Ulveseth.

Ved årsskiftet hadde bedriften hans en ordrereserve på 400 millioner kroner. Nå er den på ca. 550 millioner kroner, og Ulveseth regner med at den skal bli enda større før året er omme.

Bare et mindretall i bransjen tror det blir mindre å gjøre i år sammenlignet med i fjor. Av de 96 bedriftene i bygge- og anleggsbransjen som er med på arbeidskraftundersøkelsen som Nav har foretatt, svarer 35 prosent av bedriftene at de venter økt omsetning i år. Halvparten tror at de vil ha like mye å gjøre som i fjor.