Sjefredaktøren i BA skylder på tidsklemmen.

— Det skyldes slett ikke motstand mot sosiale medier, sier Nyland.

- Er det noe av det søkeekspertene fant som overrasket deg?

— Nei, jeg ble ikke særlig overrasket over det de har funnet her. Jeg ser at informasjonen man har funnet om meg stort sett stammer fra offentlige registre, avisintervjuer, sosiale medier og nettsidene til organisasjoner der jeg har eller har hatt verv. Det er for øvrig korrekt observert at jeg er privat og konservativ i bruk av sosiale medier. Det handler mer om tid enn om mangel på interesse, og det skyldes slett ikke motstand mot sosiale medier. Det som overrasker meg noe, er at man mener jeg har profil på noe som heter bebo. Det har jeg aldri hørt om.

- Er det noe av denne informasjonen du skulle ønske ikke var offentlig ti l gjengelig på nett?

— Nei, jeg har ingen problemer med at denne informasjonen er offentlig.

- Er det noe av informasjonen som ikke stemmer?

— Så langt jeg kan se, er det meste av informasjonen korrekt, men det er et årstall som ikke stemmer. Jeg begynte i Akershus Amtstidende i 2006, ikke i 2005. Det er ikke riktig at jeg har profil på bebo. Har jeg det, er den falsk. Jeg har ikke selv opprettet noen profil der.

- Hva skal til for at BA fjerner en sak som er publisert på ba. no?

— Det skal mye til for at Bergensavisen fjerner saker på nett. Det gjør vi som hovedregel ikke. Hos oss har publisert materiale i nettutgaven samme status som publisert materiale i papirutgaven. Vi retter eller endrer saker fremfor å fjerne dem. Vi fjerner kun saker dersom informasjonen er så fullstendig gal at det er uhensiktsmessig å gå inn og endre. I tillegg vil vi fjerne saker dersom det viser seg at de er i strid med norsk lov. Dette er en prinsipiell holdning vi har inntatt. Vi ønsker ingen omfattende etterhåndsredigering av publisert materiale, og vi vil være tydelige på at det er redaktøren som bestemmer hva som skal stå i BA, både på papir og nett. Dersom vi skal følge enhver oppfordring om å slette artikler fra nettutgaven, bare fordi noen angrer på at de stilte opp i avisen en gang og ikke har andre tungtveiende argumenter, går det på pressefriheten løs.

- Er det noe fra den private sfæren du absolutt ikke vil skal havne på nett?

— Fordi jeg har den jobben jeg har og selv er en del av offentligheten, er jeg komfortabel med at personlige opplysninger om meg er offentlig tilgjengelig. Jeg er derimot varsom med å tilgjengeliggjøre informasjon om andre, eksempelvis venner og familie. Jeg ønsker heller ikke at ytterst privat informasjon om meg, for eksempel hvor jeg er på ferie, skal offentliggjøres. Det er føre var-prinsippet og sikkerhetsårsaker som ligger til grunn for det.