Den enes død, den annens brød, heter det i ordtaket. Da det i vår ble kjent at tidligere banksjef Stein Klakegg i Sparebanken Vest fikk med seg 32 millioner kroner i en sluttpakke da han ble tvunget til å gå av, skapte det sterke reaksjoner blant bankens kunder.

Pakken var satt sammen av 17,5 millioner kroner i sluttvederlag, mens 15 millioner kroner var opptjente pensjonsrettigheter.

— Vi hadde ikke noe ønske om å nøre opp i den uroen. Men faktum er at rundt ti personer som ikke lenger ønsket å være kunder i Sparebanken Vest på grunn av misnøye med styrets handlemåte, har blitt kunder hos oss det siste halvåret, sier banksjef Dag Sandstå i Tysnes Sparebank.

Tillitsvalgt sa opp

— Vi merket godt de sterke reaksjonene. Blant de ti kundene som kom til oss var til og med et medlem i representantskapet i Sparebanken Vest, forteller Sandstå.

Han er godt fornøyd med den lille selvstendige bankens halvårsresultat, som viser en stor forbedring fra samme periode i fjor (se tabell).

— Vi har lagt en plan for rask vekst, og brutto utlån til kunder på egen balanse har vokst med 14 prosent hittil i år. Resultatet har vokst mye mer.

200 nye kunder

De misfornøyde tidligere SPV-kundene utgjør bare en liten del av de nye som har kommet til Tysnes-banken.

— Årsaken til fremgangen er at vi har fått mange flere nye kunder enn det vi hadde satt oss som mål. Det lover godt for resten av året.

- Hvor mange nye kunder er det snakk om?

— Totalt har vi fått rundt 200 nye kunder, fordelt med 150 private og 50 bedriftskunder. Noen er her fra Tysnes, men vi har også fått en god del nye kunder i kommunene rundt, i tråd med den satsingen vi har gjort, sier Sandstå.

- Bare noen titalls sa opp

Administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest sier at de har målt kundebevegelsene hver uke siden fallskjermen til Klakegg ble kjent.

— Med unntak av de to første ukene etter den hendelsen oppsto har vi ikke registrert unormal avgang.

- Hvor mange kunder mistet dere?

— Jeg har ikke eksakte tall, men det dreier seg kun om noen titalls for hele SPV samlet. Etter de første to ukene har vi vært tilbake i normal kundebevegelse, og vi er glade for den tilliten kundene har vist oss gjennom denne krevende perioden. Vi har også prøvd å gjøre det vi kan for å sikre at noe slikt ikke skal oppstå igjen, sier Kjerpeseth.

Tysnes Sparebank - første halvår  
Tall i millioner kroner 2014 2013
Netto driftsinntekter 14,5 12,4
Resultat før tap 4,5 2,1
Resultat før skatt 4,2 2,1