Markedsanalyse-selskapene Norsk Gallup, ACNielsen og MMI er uenige om hvem som tilbyr det beste målesystemet, mens nettstedene kjemper om brukerne, melder Dagens Næringsliv. I kampen om annonsekronene er det nødvendig med dokumentasjon over hvor mange som besøker nettstedene. Markedsanalyse-selskapene konkurrerer om å tilfredsstille behovet for målinger.

Norsk Gallups "web-topp" for de tre siste månedene baseres på telefonintervjuer der deltakerne oppgir hvilke nettsteder de har besøkt de siste syv dagene, og hvilke de besøkte dagen før. Siden målingen er basert på folks hukommelse mener mange at statistikken favoriserer nettsteder med kjente merkenavn.

Gallups nye målesystem, Web Measure, skal erstatte "web-toppen" og gi nøyaktige opplysninger om hvor mange som besøker de enkelte nettstedene. Svakheten er at man ikke får vite noe om hvem brukerne er. Dessuten må tekniske løsninger legges inn hos stedene som skal delta i målingen.

ACNielsen anbefaler panelbaserte målinger som botemiddel mot svakhetene. Utgangspunktet for panelmålingene er et representativt utvalg nettbrukere. Programvare i brukernes PCer registrerer nettaktivitetene. Ulempen ved denne typen måling er at det foreløpig bare er trafikken fra hjemme-PCer som måles.

Annonsørene søker nisjer Mens nettselskapene desperat søker dokumentasjon for annonsegrunnlaget, viser undersøkelser at forhandlere av forbruksvarer i økende grad anvender nisjepregede nettsider for å nå forbrukerne. Slike forhandlere kjøpte 55 prosent av nettannonsene sine hos nisjetjenester første kvartal 2001, ifølge en undersøkelse av Jupiter Media Metrix (JMM). Dette gir en økning på 44 prosent mot året før.

— Tallene viser at forhandlerne bruker nettsider som henvender seg til spesifikke demografiske segmenter i befolkningen, sa senioranalytiker i JMM, Mike May, til Reuters i mai.

De fleste av forhandlerne innefor den undersøkte kategorien unngår annonsekjøp i de store mediene. På nett eksperimenterer de nettreklame, gjerne på mindre nettsider. Forhandlerne har også økt annonsekjøpet på internett betydelig, stikk i strid med ekspertenes spådommer. Mange nettbaserte medier i USA og Europa har varslet generell annonsesvikt.(Origo)