- Jeg har ikke noe i mot å sitte i kø. Jeg får jo betalt av jobben! sier Petter Moen.

Han har stoppet på Statoil i Fyllingsdalen for å kjøpe lunsj. I jobben som rørfornyer blir det mye bilkjøring.

**- ** Jeg føler jeg slapper av litt og får tenkt litt, hverdagen er stresset nok med at man skal rekke ditt og rekke datt, sier Moen.

Kø dobler reisetiden

GPS-leverandøren TomTom samlet i fjor inn tall fra sine mange millioner brukere som viste at en bilreise i Bergen tar 46 prosent lengre tid i etter­middagsrushet i forhold til tider på døgnet uten kø. Så en tur som vanligvis tar 20 minutter, vil i snitt ta 30 minutter i rushet.

Dette er snittall. Det betyr at de som kjører de verste strekningene i Bergen, som over Danmarks plass, nok bruker lengre tid.

Til trøst kan vi nevne at Bergen fremdeles ligger langt bak verstingen i undersøkelsen, Istanbul. Der tar en gjennomsnitts kjøretur mer enn dobbelt så lang tid i ettermiddagsrushet.

Farlig stress

Moen bruker mye av arbeids­dagen på å sitte i kø.

- Jeg bruker vel en time om dagen i kø, oftest mellom Fjøsanger og Danmarks plass. Da hører jeg på radio og ser på livet. Vi er som regel to i bilen når vi kjører, og da prater vi og forteller skrøner, sier han.

Men å stå i bilkø er ikke så uskyldig som mange bilister selv tror, ifølge en britisk under­søkelse fra 2011.

Psykologen David Moxon fant ut at selv om 67 prosent av kvinnene og halvparten av mennene sa de ikke følte seg stresset etter 20 minutter i kø, viste de fysiologiske testene at de faktisk var akkurat det.

Og stress er ikke sunt. Over tid kan det føre til svekket immunforsvar, økt blodtrykk og høyere blodsukkernivå.

Moxons britiske undersøkelse viste at hele 82 prosent av trafikantene slår i hel tiden i køen ved å høre musikk, mens 21 prosent snakker med passasjerer. Men andre undersøkelser viser at hva vi gjør i køen varierer fra land til land.

Utnytter tiden

38 prosent av amerikanerne og 39 prosent av svenskene snakker i telefonen, mens nederlendere som engelskmenn liker å synge for seg selv.

Hva nordmenn gjør i køen, er ikke undersøkt, men senior­ingeniør Torbjørn Haugen tror vi er mer lik svenskene enn nederlenderne.

Undersøkelser som Vegvesenet har gjort viser at folk velger bilen fremfor kollektivtransport, selv om de ville kommet raskere frem på den måten.

- Mange flytter kontoret inn i bilen. De utnytter tiden og bruker tiden de sitter i bilen til å ta telefoner og sjekke e-post.

Kø i seg selv er ikke nok til å få folk til å slutte å kjøre bil.

- Da må det økonomiske virkemidler eller begrensninger i parkeringsplasser til, sier Haugen.

SSBs undersøkelser av hva nordmenn bruker tiden sin på, viser at de som reiser til arbeid i snitt bruker 58 minutter hver dag på veg til og fra jobb. Det er nesten ti minutter mer enn for 30 år siden.

Behagelig køsitting

Gunnar Jenssen er trafikkpsykolog hos SINTEF, og jobber med hvorfor og hvordan folk opp­fører seg som de gjør i trafikken.

Han mener det er blitt mer behagelig å sitte i kø enn hva det var før.

- I dag er det automatisk avstandsholder i nyere biler, og bilen starter og stopper selv. Da kan du i prinsippet frigjøre energi til å gjøre andre ting. Folk bruker tiden til å tenke gjennom ting, planlegge dagen, spise og drikke kaffe. Mange ting er ikke en risiko i seg selv, men når du mister den varme kaffen i fanget, kan det fort bli en bråbrems, sier Jenssen.