Også andre nettkonsulentselskaper melder om store tap i 1. kvartal, selv om det finnes lyspunkt.

I Icon Medialabs tap inngår 97 millioner til omorganisering og nedskjæring av staben.

Det går også dårlig for Cell Network og Adcore som tapte henholdsvis 47 millioner og 457 millioner i 1. kvartal. Cell rammes av at Ericsson reduserer bruk av konsulenter. Cell er tvunget til å be markedet om 280 millioner i en nyemisjon.

For Adcore førte resultatet til at kursen sank med 22 prosent.

Tieto Enator og HIQ derimot, tjener penger. Tieto Enator hadde et resultat på over 500 millioner, men det var iberegnet salget av Atkos Printmail til 200 millioner. HIQ tjente 26 millioner i 1. kvartal.

NTB