Lånet, som tilsvarer i overkant av 204 milliarder kroner, er en del av kriselånet på 78 milliarder euro som EU har vedtatt å gi til Portugal.