Det var da bystyret skule godkjenne regnskap og årsmelding for Bergen kommune, at kanonene ble ladet og skuddslavene mot Sponheim dundret løs.

— Dramatisk

Bakgrunnen er at fylkesmannen i Hordaland er uenig med byrådet i at det er lov å føre utbytte av BKKs frie egenkapital i driftsbudsjettet. I utgangspuntket kan ikke fylkesmannens underkjenning av Bergens budsjetter ankes. Det medfører at Bergen har styrt og styrer på et ulovlig budsjett, hvis ikke kommunaldepartementet griper inn og overprøver fylkesmannen.

Først ut var finansbyråd Liv Røssland (Frp). Hun viste jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, som omtales som «kommunelovens far» og den støtten har har gitt byrådets ståsted i saken i uttalelser til ulike medier.— Byrådet får ettertrykkelig støtte fra professor Bernt, som sier at fylkesmannen denne gangen har gått for lagt, sa Røssland, som kalte Sponheims vedtak som «dramatisk».

Hun mente også å dokumentere at en rekke andre kommuner har fått godkjent den samme praksisen

— Fylkesmann Lars Sponheim og opposisjonen i Bergen er de eneste som fastholder at budsjettet er ulovlig. Byrådet velger å ikke implementere et vedtak vi mener er ugyldig.

- Beliter oss ikke

— Vi beliter oss ikke, fulgte gruppeleder for Høyres bystyregruppe, Ragnhild Stolt-Nielsen, opp.

— Fylkesmannen har ikke kompetanse til å fatte et slikt vedtak. Det er fantastisk. Vi krever at fylkesmannen opphever vedtaket.

Byrådet har bedt om atsakens problemstillinger forelegges for Justisdepartementets lovavdeling.

- Komisk

Det er et forslag som opposisjonen raljerte med.— Fylkesmannen har forsikret seg at hele departementets fagavdeling er enig i lovforståelsen, sa Ove Sverre Bjørdal (Sp).

— Det er ganske komisk at en skal klage vedtaket inn for det samme departmenetet som har veiledet fylkesmannen i denne saken, sa Mathias Hunskår Furevik (Rødt).

Odd Rambøl (Ap) viste til at Bergens egen kommunrevisjonen, tidligere fylkesmann Svein Alsaker og andre tidligere har varslet om at en befinner seg på utrygg grunn i denne saken.

— Kriserer man Sponheim, kritiserer man også tidligere fylkesmann Alsaker. Det bør man merke seg, sa Rambøl.

— At byrådet nå prøver å bruke Lars Sponheim som en slags prügelknape er latterlig.

— Hvofor følger ikke byrådet vanlig regnskapsskikk, spurte Rambøl.

— Jo, fordi da måtte byrådet presentere velgerne for et underskudd. De måtte presentere et nedtrekk på tjenestene til eldre og skole. Byrådet bør før vlget fortelle velgerne hvor de har tenkt å kutte.

- På trynet

— Skal bystyret i dag stille seg slik at man for budsjettåret 2012 må finne dekning for 7-800 millioner ekstra. Det er ikke lov å bruke arvesølvet for å finansiere driften. Budsjettet har er en inndekning som er ulovlig. Det kommer man til å få i trynet, sa Rødts Torstein Dahle.

— Det er beklemmende å høre på finansbyråden og byrådspartienes gruppeledere som gir inntrykk av at de ikke skjønner bæret.

— Det er forstemmende og sørgelig å oppleve en opposisjon i bystyret som har et fullstendig knefall for én embesdmann som har gjort sin hel egen vurdering, repliserte varaordfører Trude Drevland (H).

— Dette byrådet slåss for Bergen og bergenserne. HVis det er noe alt med det, er det noe galt med meg også. Hvilket også sikkert kan konstateres av flere i denne salen.

Hva mener du om striden? Si din mening under!